Aktuelt:

STRID: Den ene av eiendommene i Oslo som var eid av kvinnen som onsdag ble skutt og drept på Frogner i Oslo.

Prosjektleder siktet for å ha drept byggherren

Prosjektlederen ble dømt til å betale 11,8 millioner kroner i erstatning til kvinnen som i dag ble drept på Frogner.

Publisert Sist oppdatert

Rett før klokken 08.30 onsdag morgen ble det kjent at en kvinne i 50-årene var skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo. Rett etterpå ble den antatte gjerningsmannen pågrepet på E18 utgående ved Strand i Bærum.

Den pågrepne mannen skal i lengre tid ha vært involvert i en strid rundt flere byggeprosjekter på Frogner i Oslo. Prosjektene var eid av drapsofferet.

Saksøkte prosjektlederen

I desember omtalte Estate Nyheter byggetvisten i Kristinelundveien på Frogner, hvor tiltakshavers enke gikk etter prosjektlederen da problemene tårnet seg opp under byggeprosessen.

Prosjektlederen er en venn av familien, som også har bistått familien med andre byggeprosjekter. Under prosjekteringen av nybygget i Kristinelundveien var prosjektlederen i tillegg ansvarlig for ombyggingen av ekteparets leilighet i Thomas Heftyes gate. Også her har det gått galt underveis, blant annet ved at oppføring av en tårnstue fikk en annen høyde enn det som var godkjent i rammetillatelsen.

I 2018 sendte enken søksmålsvarsel til prosjektlederen, som på sin side avviste alle krav. I september 2019 fremsatte kvinnen begjæring om arrest over prosjektlederen og hans selskap med inntil 13,7 millioner kroner til sikkerhet for erstatningskrav for grov uaktsom rådgivning og prosjektledelse. Prosjektlederen anket saken videre til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken. Videre anke til Høyesterett førte heller ikke frem.

I februar 2020 tok enken ut stevning for Oslo tingrett med påstand om at prosjektlederen og hans selskap er solidarisk ansvarlig for å betale henne erstatning fastsatt etter rettens skjønn.

Oslo tingrett slo i desember i fjor fast fast at det er uomtvistet at det er bygget i strid med rammetillatelsene som var gitt for de to byggeprosjektene i Kristinelundveien og Thomas Heftyes gate. Etter rettens vurdering har prosjektlederen ikke overholdt forpliktelsene som fulgte av prosjektlederavtalen. Retten mener prosjektlederen også handlet erstatningsbetingende uaktsomt.

Basert på vitneforklaringer legger retten også til grunn at prosjektlederen forsøkte å tilegne seg et betydelig og urettmessig påslag. Retten mener dette illustrerer at prosjektlederen ikke ivaretok interessene til tiltakshaver slik han skulle, og at han handlet i strid med forpliktelsene i prosjektlederavtalen.

Prosjektlederen og hans selskap ble etter dette dømt til å betale 11,8 millioner kroner i erstatning til kvinnen. I tillegg ble mannen dømt til å dekke sakskostnadene til kvinnen på 900.000 kroner.

Powered by Labrador CMS