FORTSETTER: Obos-sjef Daniel K. Siraj tar ett år til.

Kjørberg Siraj forblir styreleder, og får Oxer med på laget

I tillegg kommer Øyvind Såtvedt inn som styremedlem.

Publisert

Daniel Kjørberg Siraj tar gjenvalg som styreleder i Hovinbyen Sirkulære Oslo (HSO). Obos-sjefen har hatt rollen siden 2020 og ønsker å fortsette i ett år til. Med seg inn i styret som nytt styremedlem får han med seg Øyvind Såtvedt fra Oslo kommune, ifølge en pressemelding.

– Innovasjonsdistriktet Hovinbyen Sirkulære Oslos er inne i en svært spennende fase. Både kommuneplanens arealdel og den nylig gjennomførte mulighetsstudien, som snart lanseres, er fundamentale arbeider og grunnstener for at innovasjonsdistriktet skal lykkes, sier Siraj.

I løpet hans styreperiode har at utviklingen i området virkelig begynt å ta form, med åpningen av Veidekkes nye hovedkontor og Construction City i år og neste år. Ulven skal ifølge meldingen bli et kraftsenter for at bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen skal bli mer sirkulær og rigget for fremtidens konkurranseevne.

Nytt styremedlem

Øyvind Såtvedt fra Byrådsavdeling for kultur og næring trer inn i styret. Han er næringssjef i Oslo kommune og leder avdelingen som har et særskilt mandat for å koordinere den vedtatte Campus-strategien fra 2019. Såtvedt har bred erfaring med næringspolitikk, innovasjon og gründervirksomheter, blant annet fra sin tid som leder i Osloregionen. 

– Oslo som kunnskapshovedstad og eksportvare er avgjørende i det grønne skiftet. I dette står Hovinbyen Sirkulære Oslo i en særstilling, sier han.

Oxer Eiendom blir medlem

I tillegg ønsker medlemsforeningen Oxer Eiendom velkommen som nytt medlem.

– Utviklingen av vårt prosjekt Skaperbyen i Kabelgata vil være en viktig brikke i fremtidens innovasjonsdistrikt. Vi ønsker å bidra til at dette blir en realitet, og at Sirkulærplassen på Haraldrud blir et kompetanseintensivt kraftsenter for den bærekraftige omstillingen, sier administrerende direktør i Erling Langeland i Oxer.

Fakta om HSO

Hovinbyen Sirkulære Oslo er ett av tre innovasjonsdistrikt i "Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden". Prosjektet integrerer by-, kunnskaps- og næringsutvikling for å oppnå mål fra FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, EUs Green Deal og kommunens klima- og miljømål. Området dekker Økern, Ulven og Haraldrud.

Hovinbyen, et 11 kvadratkilometer stort område som forbinder indre by og Groruddalen, skal transformeres fullstendig. Det offentlig-private samarbeidet skal gjøre Hovinbyen Sirkulære Oslo til en arena for testing og demonstrasjon av bærekraftig by- og næringsutvikling basert på sirkulær økonomi. Målet er å tiltrekke 60.000 til 80.000 nye innbyggere og skape opptil 100.000 nye arbeidsplasser innen 2040.

Powered by Labrador CMS