Transaksjon:

LEGGER STEN PÅ STEN: Brick Utvikling har kjøpt ytterligere tomteareal i Ski. Arealet er markert i rødt.
LEGGER STEN PÅ STEN: Brick Utvikling har kjøpt ytterligere tomteareal i Ski. Arealet er markert i rødt.

Kjøper mer tomteareal i Ski

Fredensborg Bolig, FagerStad Utvikling, Norgesgruppen Eiendom og Joh Johannson Eiendom kjøper mer i Ski.

Publisert

I fjor kjøpte investorkonsortiumet (Brick Utvikling AS), Telenors eiendomsportefølje for rundt 1,4 milliarder kroner.

Nå er Holtegrenda 21, 23 og 25 kjøpt.

- Dette er naboeiendommene til Norbyveien 1 som Brick Utvikling AS eier fra før, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Samlet areal for tomtene er ca syv mål og det kan potensielt bebygges med rundt 110 leiligheter.

Eiendommen er i dag regulert som bolig/forretning/kontor i henhold til til føringer i sentrumsplanen/områdereguleringen. Denne ble vedtatt i 2016.

- Eiendommen ligger like ved Ski stasjon på et fint høydedrag for boligutviklingen. Det også er avsatt arealer for næringsvirksomhet i 1 etg ut mot Nordbyveien, sier Svenkerud.

Eiendommene skal nå gjennom en detaljregulering.