SPESIALBYGG: Eierne planlegger ikke gjenbruk av eksisterende bygg, ettersom det er spesialbygget til telesentral og ikke er egnet for transformasjon til bolig.
SPESIALBYGG: Eierne planlegger ikke gjenbruk av eksisterende bygg, ettersom det er spesialbygget til telesentral og ikke er egnet for transformasjon til bolig.

Bladde opp for Telenors eiendommer - nå kan det bli boliger på telesentral

Eierne ønsker å rive Telesentralen, og oppføre en ny bygningsmasse med 77 boliger.

Publisert

I juli i fjor ble det kjent at FagerStad Utvikling, Fredensborg, Fredensborg Bolig, NorgesGruppen Eiendom og Joh Johannson Eiendom hadde gått sammen med om å kjøpe en portefølje (Brick) med 85 utviklingseiendommer fra Telenor. Nå har Dyrø & Moen Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for én av disse eiendommene, nærmere bestemt Nordtvetveien 32 på Kalbakken i Grorud bydel.

– Eiendommen benyttes i dag til telesentral for lokalområdet.
I forbindelse med nedleggelse av kobbernettet i Norge vil Telenor ha betydelig lavere

arealbehov i sine bygg fremover. Eiendommen skal derfor i all hovedsak utnyttes til annet
formål i fremtiden
Telenor skal beholde et mindre areal i eiendommens underetasje fremover, samt kabelkulvert inn fra Nordtvetveien, skriver arkitektselskapet.

Eierne planlegger ikke gjenbruk av eksisterende bygg, ettersom det er spesialbygget til telesentral og ikke er egnet for transformasjon til bolig.

I henvendelsen til PBE skisseres det 77 boenheter og et samlet bruksareal på 6.230 kvadratmeter.

Ny bebyggelse foreslås plassert mot vei, nord på eiendommen mot støykilde. Bebyggelsen skal skape en rygg mot støykilden og et godt uterom mot sør på eiendommen. Parkering er tenkt løst i kjeller under bygget.

– Foreslått bebyggelse forholder seg til eksisterende typologi i nærområdet og holder seg godt høydemessig under boligblokker i nærområdet som er opptil 12 etasjer.

Eiendommen ligger sentralt plassert på Kalbakken. Sørvest
for eiendommen – som nærmeste nabo – ligger Nordtvet barneskole. Det er kort gangavstand til Kalbakken senter.

Powered by Labrador CMS