SISTE FRIST: Fristen for å melde kapitalforhøyelser til Foretaksregisteret er mandag 4. desember, påpeker Morten Christophersen og Sanaz O. Ferdowsi i RSM Advokatfirma.
SISTE FRIST: Fristen for å melde kapitalforhøyelser til Foretaksregisteret er mandag 4. desember, påpeker Morten Christophersen og Sanaz O. Ferdowsi i RSM Advokatfirma.

Kapitalforhøyelser: Denne fristen må du huske

Det er bare noen dager igjen til fristen for å melde kapitalforhøyelser til Foretaksregisteret (4. desember), og det er fortsatt mange som verken har endret på verdsettelsestidspunktet for formuesverdsettelse av aksjer eller regnet på om de bør gjøre det.

Publisert Sist oppdatert

Vi har spurt advokatene i RSM Advokatfirma hvorfor man bør gjennomføre en kapitalforhøyelse før 4. desember. 

- Det er ikke sikkert man bør foreta seg noe før 4. desember, men det kan være lurt å regne på det, forklarer advokat og managing partner, Morten Christophersen. 

Av praktiske grunner er det slik at privatpersoner som eier ikke-børsnoterte aksjer, skal bruke selskapets formuesverdier fra året før inntektsåret. Altså for den skattemeldingen man skal leverer i april/mai 2024 – det vil si skattemeldingen for 2023 – så bruker man selskapets formuesverdi for 2022. 

- Kalkulasjonsfaktoren i 2022, som danner grunnlaget for sjablongmessig fastsettelse av formuesverdier på næringseiendom, var 0,078, altså en slags yield på 7,8 %. Denne kommer til å endre seg til rundt 0,084 eller 8,4 % i 2023, legger Sanaz O. Ferdowsi til. Hun er advokatfullmektig i RSM Advokatfirma, og har jobbet med eiendom og skatt både i RSM, Entra og EY. 

Når vi nå nærmer oss slutten av året, blir det stadig sikrere hva kalkulasjonsfaktoren kommer til å bli. Denne fastsettes på grunnlag av 10-årige statsobligasjoner, som riktignok har kommet noe ned siden toppen i oktober, men årsgjennomsnittet ligger fortsatt godt over fjoråret. 

- Fra 2021 til 2022 endret kalkulasjonsfaktoren seg fra 0,064 til 0,078. Det var en dramatisk endring, som førte til at den skattemessige formuesverdien av næringseiendom ble redusert med ca. 21 % (økning på 1,4 prosentpoeng), fortsetter Sanaz O. Ferdowsi. Så langt i år er årsgjennomsnittet av 10 årige statsobligasjoner 3,49 %. For å finne kalkulasjonsfaktoren skal man legge til 5 prosentpoeng, og da ender vi på 8,49 %, eller rettere sagt 0,0849. Siden kalkulasjonsfaktoren kun har 3 desimaler, ligger den an til å bli på 0,084 eller 0,085. 

De siste ukene har 10 årige statsobligasjoner svingt mellom 3,6 % og 3,7 %. 

Hvis kalkulasjonsfaktoren for 2023 ender på 0,084 innebærer det en økning på 7,7 % (0,6 prosentpoeng fra 0,078) og hvis den ender på 0,085 innebærer det en økning på 9 % (0,7 prosentpoeng). 

- Det kan ha avgjørende betydning om kalkulasjonsfaktoren ender på 0,084 eller 0,085, siden KPI per oktober 2022 var på 7,5 %, forklarer Christophersen. Mange leiekontrakter bruker KPI per oktober for å regulere leien. Dermed vil nok mange ha en tilnærmet lik økning i kapitalisert leie fra 2022 til 2023, som reduksjonen i kalkulasjonsfaktoren. Likevel ser vi at mange får redusert formuesverdi fra 2022 til 2023 på grunn av endringen i kalkulasjonsfaktoren, og det gjelder i enda større grad hvis kalkulasjonsfaktoren ender på 0,085. Fasiten kommer ikke før i januar 2024, og da er det dessverre for sent å gjøre noe, avslutter han. 

Derfor bør du holde fristen

Som nevnt er fristen for å melde kapitalforhøyelser til Foretaksregisteret mandag 4. desember. Normalt går det greit å melde kapitalforhøyelser også de påfølgende dagene, men Foretaksregisteret garanterer da ikke at de blir registrert før årsskiftet. Derfor bør man melde kapitalforhøyelser 4. desember, eller så tett opptil garantifristen som mulig.

- I tillegg er det foreslått i statsbudsjettet for 2024 at næringseiendom utenfor de fire storbyene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, får en kalkulasjonsfaktor som er 1 prosentpoeng høyere. Det er fortsatt uklart om dette får virkning for personlige skattemeldinger for 2023 dersom man endrer verdsettelsestidspunkt nå før årsskiftet, men siden dette kombinert med økningen i kalkulasjonsfaktoren kan innebære en formuesreduksjon på over 20 % (1,7 prosentpoeng, fra 0,078 i 2022 til i beste fall 0,095 i 2023), kan det være lurt av de som eier mye næringseiendom utenfor de fire store byene å melde en kapitalforhøyelse senest på mandag, legger advokatfullmektig Ferdowsi til.

Powered by Labrador CMS