Annonsørinnhold

Proptivity, Stein Hansen

Innendørs mobildekning på agendaen

Innendørs mobildekning på agendaen

Eiendomsbransjen er nå i ferd med å få øynene opp for at gårdeiere selv må ta ansvar for innendørs mobildekning i sine bygg. REDI-initiativet til Proptech Norway med en rekke større eiendomsselskaper viser dette med all tydelighet. Dette er basert på et tilsvarende initiativ i Sverige for et års tid siden. Mobiloperatørene i Norge har også innsett dette og har laget et rammeverk for nøytrale verter som f.eks Proptivity fra deres side.

Så hvorfor er dette viktig? Problemstillingene rundt dette ble kommentert i en tidligere artikkel i september 2023, "Innendørs mobildekning er et ofte glemt behov" f.eks ved at radiosignaler utenfra fort blir veldig dårlige innendørs med moderne bygg – noe som vil være et økende problem ift 5G og når alle selskaper (leietagere) skal digitalisere og gårdeierne i økende grad planlegger smarte bygg.

Mer konkret vil mobildekning bygget innenfra og ut med en felles infrastruktur løse evt problemer man har i dag både med å snakke i telefonen med den mobiloperatøren du har – men vil også gjøre bygget framtidsrettet ift hva både besøkende, leietagere og gårdeier selv vil ønske seg ift bredbåndstilkobling og digitalisering. Med et småcellesystem fra Proptivity vil man få begge deler. Fra oss kan du få alt fra 150 Mbps til over 1 Gbps.

Utover leietagers generelt økte tilfredshet med god innendørsdekning vil det fra en gårdeiers perspektiv også være et aspekt å kunne sikre god kommunikasjon fra bygget over tale i en evt nødsituasjon – og ift bredbånd og data så har nok og tenker nok mange på WiFi. WiFi fungerer i de fleste tilfeller, men er ofte ustabilt og åpen for hacking – og et gjestenett unngår ofte besøkende å logge seg på (og tillates ofte heller ikke av arbeidsgiver av sikkerhetshensyn). Da kan det også sies at sikkerhet i mobilnettet er den beste trådløse sikkerheten du kan få – siden dette gjerne driftes som kritisk infrastruktur. Innendørs 4G / 5G virker også sømløst med utendørsnettet (kontinuerlig dekning og ingen heft).

Stein Hansen, adm.dir. i Proptivity Norge sier:

«Proptivity tilbyr dedikert innendørsdekning for 4G og 5G til gårdeiere, installert og driftet som en tjeneste – og bruker den beste teknologien for dette for mellomstore og store næringsbygg. Vi er en nøytral vert med tilbud om mobiloperatøruavhengig dekning over én infrastruktur. 

En nøytral vert sparer kostnader, energi og hodebry, gir deg fleksibilitet for framtiden – og hjelper deg med attraktive og bærekraftige smarte bygg.»

Referanser til webside og tidligere artikler:

https://www.proptivity.com/

https://www.estatenyheter.no/innendors-mobildekning-er-et-ofte-glemt-behov/386489

Powered by Labrador CMS