Annonsørinnhold

Innendørs mobildekning er et ofte glemt behov

Proptivity er opprettet for å møte dette behovet

Moderne bygg er ofte designet med godt isolerte vegger samt med metalliserte glassvinduer med samme formål, dvs for å holde varmen inne eller ute. Dette sparer energi og kostnader samt bidrar effektivt til gårdeiernes bærekraftsmål. Baksiden av medaljen er imidlertid at det også demper radiosignaler inn og ut av bygget, f.eks til og fra mobilmaster plassert tilfeldig utenfor i områdene rundt bygget. I tillegg er det verdt å merke seg at mobilfrekvenser brukt for 5G er høyere enn for 4G – og da blir dempningsproblemet enda større. Løsningen på dette er derfor å bygge mobildekning innenfra og ut.

Stein Hansen, adm. dir i Proptivity

Stein Hansen, adm.dir. i Proptivity Norge sier: «Proptivity bruker en bedre teknologi enn tradisjonelle DAS-løsninger og tilbyr dedikert innendørsdekning for 4G og 5G til gårdeiere, installert og driftet som en tjeneste – og, ikke minst, med tilbud om operatøruavhengig dekning – og med én infrastruktur. Gigabit 5G»

Dedikert innendørsdekning har normalt ikke blitt prioritert av mobiloperatørene (de bruker pengene sine på å bygge landet, dvs utendørs). I noen tilfeller er dette riktignok gjort – og da gjerne med en form for distribuert antennesystem (DAS) som tar radiosignalene utenfra og forsterker og/eller distribuerer dem. Noen av disse DAS-systemene er relativt utdaterte og ufleksible (som f.eks. «passiv» DAS med coax-kabler) og selv «aktiv» DAS er kostbart å installere.

Gårdeiere har et behov for å sikre mobil innendørsdekning i byggene sine, det være seg for generelt å kunne snakke i mobiltelefonen, men også for å sikre seg nødvendig dekning og hastighet for å dekke eksisterende og framtidige behov for bredbånds datakommunikasjon – som f.eks. videomøter, tradløs kommunikasjon mellom skjermer, PCer, overvåkningskameraer og alt som måtte finnes av proptech-løsninger – og det må fungere i hele bygget.

Les mer om hvordan Proptivity kan møte behovet

Powered by Labrador CMS