Camilla Hengebøl, avd. for energirådgivning Newsec.
Camilla Hengebøl, avd. for energirådgivning Newsec.

Hvordan spare energi uten store investeringer?

Fredag 16. september 2022 la regjeringen fram strømstøtteordningen til næringslivet. Bedrifter som kvalifiserer til ordningen, må gjennomføre energikartlegging for å motta tilskudd. For ytterligere støtte kreves også implementering av energitiltak. Dette gjør at energibesparende tiltak er mer aktuelt enn noen gang.

Vi møter nå en vinter som kommer til å kreve energitiltak for å redusere kostnadene. Men hvor skal du starte? Hvilke tiltak kan du gjennomføre når investeringsmulighetene allerede er redusert?

Camilla Hengebøl ved avdeling for energirådgivning i Newsec har samlet noen tiltak med lave investeringskostnader og kort tilbakebetalingstid.

Ha et godt system for energioppfølging

For å finne potensial for sparing og feil i anlegget, må dataene være på plass. Målere bør helst være plassert på funksjonsområder slik som hos leietakere og i kantine – i tillegg til de tekniske installasjonene. Bruk systemet aktivt for å kontrollere energiforbruket bakover i tid. Dermed kan du følge med på om forbruket er i henhold til det normale for årstiden og temperaturene, og at tidsinnstillinger stemmer.

Har dere utvendig, automatisk solskjerming?

Utvendig solskjerming reduserer kjølebehovet betraktelig. Ved automatisk solskjerming vil skjermene sannsynligvis også bli tatt ned på et tidligere tidspunkt enn hva leietakere gjør. I tillegg vil solskjermingen i ledige lokaler kunne styre seg selv, uavhengig av driftspersonell på bygget.

Overtidsbryter i lokaler med uregelmessige brukstider

Mange kontoreiendommer har leietakere med variable arbeidstider. Dette resulterer ofte i at ventilasjon og lys må ha lange driftstider for å sikre komfort utover normal arbeidstid. I slike områder bør overtidsbrytere settes inn, slik at driftstidene kan optimaliseres. Leietaker kan overstyre driftstidene selv ved lange dager.

Har dere ledige lokaler som deler ventilasjon med utleide lokaler?

Da kan det være en mulighet å installere VAV-spjeld for å lukke av områder som ikke er i bruk. Enkelte bygg har ventilasjonsanlegg som dekker store arealer og flere leietakere. Potensialet for å spare energi ved å kunne differensiere driftstidene på slike arealer kan være stort.

Utskiftning av lyskilder og lysstyring

Områder med uregelmessig bruk bør ha bevegelsessensorer. Sensorer og tidsstyring minimerer lysenes driftstid per døgn. Dette bidrar til å forlenge lyskildenes levetid. I tillegg vil utskifting av lyskilder fra T8 og T5 til LED redusere energiforbruk til lys betraktelig. Husk at jo lengre driftstid, jo mer sparer man på å bytte lyskilde. Derfor kan det være lurt å prioritere lys i arealer med mye bruk.

Hvor høy virkningsgrad har varmegjenvinneren i ventilasjonsanleggene?

Her er det også store muligheter for sparing. Eldre aggregater uten roterende gjenvinner, vil ha betydelig lavere virkningsgrad på gjenvinneren enn nye. Få hjelp til å kartlegge muligheter for besparelser av energi og kostnader, i tillegg til å få beregnet tilbakebetalingstiden på investeringen. Avhengig av hva slags anlegg bygget har, kan dette være en investering som betaler seg tilbake på kort tid.

Inkluder leietakere i energisparingen

Husk at det er leietakerne som bruker bygget daglig. Endringer i brukstider eller styring av solskjerming vil påvirke leietakernes hverdag, og det er derfor viktig å ha alle med på laget. Reduksjon av energiforbruk vil også ha innvirkning på leietakers energikostnader. Kanskje investeringen kan deles mellom eier og leietaker?

Aktuelle gratistiltak for høsten og vinteren

Ikke stol for mye på automatikken

Camilla Hengebøl, Newsec
Camilla Hengebøl, Newsec

All automatikk vil før eller senere slutte å virke, så kontroller jevnlig at innstillinger stemmer og at teknisk utstyr fungerer. Følg med ekstra godt nå i høst, etter at mange har servicebesøk, da kan innstillinger være endret! Gå en runde fysisk ute på bygget, og bruk også energioppfølgingssystem og SD-anlegget som hjelpemidler.

Senk innetemperaturen om vinteren

Følelsen av hva som er passelig innetemperatur varierer med årstidene, og de fleste har også på seg tykkere klær om vinteren enn om sommeren. Derfor kan du ofte la innetemperaturen være litt lavere om vinteren, noe som gjerne føles mer behagelig for brukerne av eiendommen også.

Juster fyringskurven fra fjernvarmeselskapet.

Bygg som driftes av eksempelvis fjernvarme har ofte en satt utekompensert kurve. Denne bør justeres slik at det spares energi der det kan spares. Tommelfingerregelen er at ved én grad nedsatt temperatur, spares omtrent 5 % av energien til dette. Vi mennesker klager når det er for kaldt, men sjelden dersom innetemperaturen ligger én grad over komfortnivået. Denne graden kan koste deg.

Bruk riktig regulering av ventilasjonen

Kontroller at ventilasjonen styres riktig ut fra utetemperaturer og bruk av bygningen. Det anbefales generelt å styre etter avtrekksregulering om sommeren og tilluftsregulering om vinteren.

Pass på at det ikke leveres kjøling og varme samtidig til samme rom

Dette er mye vanligere enn man skulle tro, og spesielt nå på høsten med varierende temperaturer. Årsaken kan være lekkasje i blandeventiler eller feil innstillinger i SD-anlegg. Pass på at temperaturområdene for når varmen er aktiv ikke overlapper med når kjølingen er aktiv. Skru eventuelt av varmen når det er behov for kjøling – og omvendt.

Pass på at snøsmelt og varmekabler utendørs ikke står på unødvendig Snøsmelteanlegg kan dekke store områder, og utgjør mye energi ved feil bruk. Se over innstillingene og sjekk at systemet bare aktiveres ved nedbør og ved utetemperaturer der det kan snø. Temperaturen i anlegget bør ikke være for høy – da risikerer man bare at det skapes is.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan redusere energiforbruket på din eiendom?

Avdeling for energirådgivning i Newsec kan bistå deg med energioppfølging, energimerking og BREEAM In-Use-sertifisering.

Powered by Labrador CMS