Juss:

SKUFFET OVER SKIFER: Takene på disse boligene i Voksenkollen ble tekket med firkantskifer. Kjøperne anklager nå utbygger for dårlig arbeid og vil ha nye tak. Det samlede kravet er på mange millioner.

Huskjøpere i Voksenkollen krever millioner fra utbygger

Boligene stod ferdig i 2017. Nå krever kjøperne at takene legges på nytt.

Publisert

Høyt oppe i Voksenkollen ligger et titalls nyere eneboliger med praktfull utsikt over Oslo. Boligene i prosjektet Åsbrekka stod ferdig i 2017, i regi av utbyggerselskapet Linolim AS. Selskapet kjøpte tomten tilbake i 2010.

Husene kjennetegnes av fasader i malmfuru og skifertak, og det er parkering under boligene.

- Avviker fra det avtalte

Denne uken er flesteparten av huseierne samlet i Oslo tingrett, hvor det er satt av fire dager til en rettssak mellom kjøperne og utbyggeren. Bakgrunnen er de tidligere nevnte skifertakene, som kjøperne ikke er spesielt fornøyd med. I henhold til sluttinnlegg som er sendt Oslo tingrett mener kjøperne at alle takene må byttes.

- Leggeanvisningen til importør og SINTEF Byggforsk er ikke fulgt ved legging, og takene er feillagt. Feilene knytter seg blant annet til utilstrekkelig sortering, feil spikerbruk, feil innfesting og glipper, heter det i et sluttinnlegg signert advokat Karl Viktor Fessl i Help Forsikring.

- Saksøkerne mener at takene avviker fra det avtalte etter avhl. § 3-1, og at de avviker fra forventet kvalitet etter ulovfestet rett på grunn av feilene som er utført ved legging.

Help representerer rundt noen av saksøkerne, mens resten av saksøkerne har hentet inn advokat Ketil Krohn Venås i advokatfirmaet SGB Storløkken AS som prosessfullmektig.

Prosessfullmektig for Linolim AS er advokat Svein Andersen i kontorfellesskapet Advokatkollegium. Andersen avviser påstanden fra huseierne.

- Skifertaket er levert med skifer av god kvalitet. Egenskapene til skiferen er dokumentert. Skiferen er et naturprodukt, med variasjoner i tykkelse og planhet. Skiferen er levert i ens tykkelse (ens sortering) fra leverandør, 9-12 mm, og glippene har ikke oppstått som følge av mangelfull sortering. Det er innenfor normal utførelse ikke mulig å legge et skifertak uten glipper, skriver Andersen.

Krever ny taktekking

Linolim og entreprenør har foretatt/besørget løpende utbedring av brekkasje (skiferstein som er ødelagt, red. anm.) frem til 2023, da det ble fremsatt krav om omlegging av taket.

Huseierne krever altså at takene må legges på nytt. Det samlede erstatningskravet er på drøyt seks millioner kroner for alle boligene.

- Korrekt utbedring av takene er angitt å være full utskifting av taksteinene med nye steiner. Pristilbud er oppdatert etter rapport fra SINTEF som ble sendt inn etter stevning. Korrekt utbedring omfatter nå også nye steiner, slutter Help-advokat Karl Viktor Fessl i sitt sluttinnlegg.

Rettsaken skal vare til 16. mai.

Powered by Labrador CMS