SAMFUNNSUTFORDRINGER: - Med samfunnsutfordringer som økende omsorgsbehov og en aldrende befolkning vil vi i større grad måtte ta vare på oss selv og hverandre, og gode bomiljø er en viktig del av løsningen på disse utfordringene, sier bærekraftsansvarlig Line Graff Nesse i Scandinavian Property Group.
SAMFUNNSUTFORDRINGER: - Med samfunnsutfordringer som økende omsorgsbehov og en aldrende befolkning vil vi i større grad måtte ta vare på oss selv og hverandre, og gode bomiljø er en viktig del av løsningen på disse utfordringene, sier bærekraftsansvarlig Line Graff Nesse i Scandinavian Property Group.

Hun er ny bærekraftsansvarlig i SPG

Scandinavian Property Group (SPG) styrker satsningen på bærekraft. Line Graff Nesse går inn i den nyopprettede stillingen som bærekraftsansvarlig på konsernnivå.

Publisert Sist oppdatert

- Vår bransje har meget stor påvirkning på omstillingen samfunnet står ovenfor, og med Line med sin erfaring og kompetanse er vi trygge på at vår ESG strategi vil bli godt ivaretatt i våre prosjekter, sier Managing Partner Knut Holte.

Line Graff Nesse begynte i selskapet for to år siden og har vært sentral i å utvikle SPGs satsing på fremtidens boligkonsepter og sosiale boformer.

- Med samfunnsutfordringer som økende omsorgsbehov og en aldrende befolkning vil vi i større grad måtte ta vare på oss selv og hverandre, og gode bomiljø er en viktig del av løsningen på disse utfordringene, sier Line Graff Nesse.

- I gode bomiljø hvor det blant annet tilrettelegges med naturlige møteplasser er det mulig for folk å bli kjent og skape et fellesskap, og da vil du kunne bruke naboene og bomiljøet ditt som ressurser, både trygghetsskapende ressurser og sosiale ressurser, som igjen vil kunne bidra til å bekjempe samfunnsutfordringer som ensomhet.

- Scandinavian Property Group har flere spennende prosjekter innenfor satsningen på sosiale boformer. Vallergrenda i Bærum, er et pilotprosjekt innen sosial bærekraft som vi utvikler i samarbeid med Bærum kommune og Husbanken, sier Knut Holte.

- Ankerhagen på Hamar, som ble detaljregulert forrige uke, er vårt prosjekt nummer to hvor vi samarbeider med Husbanken og Hamar kommune. SPG har et sterkt fotfeste innen sosial bærekraft som vi ønsker å forsterke, samtidig vil vi med denne satsningen sikre en helhetlig ESG-tilnærming på konsernnivå, avslutter Holte.

Powered by Labrador CMS