Utvikling:

GOD PROSESS: - Vi har hatt en god prosess, sier SPG-sjef Knut Holte etter at detaljregulering av Ankerhagen på Hamar foreligger kun ett år etter oppstart av reguleringsprosessen.
GOD PROSESS: - Vi har hatt en god prosess, sier SPG-sjef Knut Holte etter at detaljregulering av Ankerhagen på Hamar foreligger kun ett år etter oppstart av reguleringsprosessen.

Grønt lys for 250 leiligheter i SPG-regi

Rekordrask detaljregulering av Ankerhagen på Hamar.

Publisert Sist oppdatert

Scandinavian Property Group (SPG) kjøpte i mai 2022 den uregulerte tomten på 19 mål av Hamar Kommune. Kun ca. ett år etter oppstart av reguleringsprosessen, ble planen endelig godkjent av kommunestyret i Hamar Kommune.

Det planlegges å bygge ca. 240 leiligheter/rekkehus på tomten, med salgsstart første kvartal 2024.

- Vi har hatt en god prosess med Hamar Kommune, og medvirkning og konstruktive innspill fra naboer, har ytterligere forbedret planforslaget som ble endelig vedtatt inneværende uke, sier Knut Holte, Managing Partner i SPG.

På Ankerhagen samarbeider Scandinavian Property Group med Hamar kommune og Husbanken om å utvikle et mangfoldig nabolag. Her skal man utvikle boliger for mennesker i ulike livssituasjoner, alt fra studenter og førstegangsetablerere, via barnefamilier til godt voksne.

Det skal også bygges omsorgsboliger tilrettelagt for personer med fysisk nedsettelse, familieboliger for økonomisk vanskeligstilte familier med startlån fra Husbanken og aldersvennlige boliger.

- Ankerhagen blir et foregangsprosjekt for godt naboskap, felleskap og sosial bærekraft. Her skal det bygges gode hjem for mennesker i alle livets faser, sier Holte.

Ankerhagen-prosjektet har mange likhetstrekk med «Vallergrenda» i Bærum Kommune, som SPG utvikler i samarbeid med Bærum Kommune og Husbanken.

Powered by Labrador CMS