IKKE FORNØYD: - Det som er overraskende, er den dårlige kvaliteten på rettens drøftelse, sier advokat og partner Ole Hauge Bendiksen i Langseth Advokatfirma.
IKKE FORNØYD: - Det som er overraskende, er den dårlige kvaliteten på rettens drøftelse, sier advokat og partner Ole Hauge Bendiksen i Langseth Advokatfirma.

Hudfletter tingrettsdom

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter omtalte tidligere i dag at selgerne av Ullevålsveien 116 tapte erstatningssaken mot Oslo kommune. Ullevålsveien 116 ble solgt for 35 millioner kroner i fjor sommer, og selgerne har hele tiden ment at eiendommen ville oppnådd langt høyere salgspris om den ikke var regulert til parkformål.

- Kjernepunktet i rettens avgjørelse er at retten ikke kan se at det er ansvarsbetingende for kommunen å ha forholdt seg til, og informert om, vedtak kommunen har lagt til grunn at var fattet hva angår eiendommens arealformål, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

- Til tross for at Oslo kommunes vedtak har virket inngripende for grunneiers handlefrihet kan det etter rettens syn ikke oppstilles et objektivt ansvar i foreliggende sak, fortsetter domstolen.

- Selvmotsigende

- Mine klienter er selvfølgelig skuffet over resultatet, sier advokat og partner Ole Hauge Bendiksen i Langseth Advokatfirma til Estate Nyheter.

Han er ikke nådig i sin dom over avgjørelsen i Oslo tingrett.

- Det som er overraskende, er likevel den dårlige kvaliteten på rettens drøftelse og begrunnelse for dommens resultat. Over ca. fem sider i en samlet dom på 30 sider har retten presentert en svært kortfattet vurderingsdel som fremstår til dels selvmotsigende og uten at våre hovedanførsler en gang er berørt.

Nå ligger det an til anke, bekrefter han.

- Dommen vil mest sannsynlig bli å anke, avslutter Langseth-advokaten.

Powered by Labrador CMS