VURDERING: Bystyret har bedt om en vurdering av mulige løsninger for et flytende sjøbad langs Havnepromenaden i
Oslo.
VURDERING: Bystyret har bedt om en vurdering av mulige løsninger for et flytende sjøbad langs Havnepromenaden i
Oslo.

Her kan Oslo få flytende sjøbad

Utgangspunktet for Oslo kommune sin lokaliseringsanalyse er et kommersielt, flytende helårs sjøbad på inntil
5.000 kvadratmeter.

Publisert

Bystyret har bedt om en vurdering av mulige løsninger for et flytende sjøbad langs Havnepromenaden i
Oslo. Som oppfølging av dette, og i lys av konkrete interessenter, har Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten vurdert mulige lokaliseringer av et flytende sjøbad i tilknytning til Havnepromenaden.

– Større deler av tidligere havneområder byutvikles, og det er økt fokus på rekreativ bruk av fjorden. Samtidig har kommunen og nasjonale myndigheter mål om å øke gods- og passasjertrafikken på fjorden, heter det i den ferske lokaliseringsanalysen.

– I Oslo finnes det fortsatt områder med omfattende havneaktivitet, blant annet på Hjortnes på Filipstad, Rådhuskaiene, Søndre Akershuskai, Vippetangen, Revierkaia og Sydhavna. I følge Byrådsplattform for 2019-2023 vil byrådet fjerne tilretteleggingen for cruisetrafikk ved Søndre Akershuskai og Vippetangen, og åpne områdene for byliv og rekreasjon.

Utgangspunktet for lokaliseringsanalysen er at det
er et kommersielt, flytende helårs sjøbad på inntil
5.000 kvadratmeter som skal innplasseres i tilknytning til Havnepromenaden. Sjøbadet med tilhørende fasiliteter som garderobe, badstuer, og café kan enten være delvis på land og på sjøen, eller det kan i sin helhet løses som en flytende konstruksjon. Det er forutsatt at bading kun foregår i lukkede bassenger. Dette for å imøtekomme Oslo Havn KFs krav til sikkerhet og Vann- og avløpsetatens anbefalinger om badevannskvalitet.

Her er alternativene:

Alternativ 1 Filipstad

Området er havn i dag og eies av Oslo Havn KF. Sjøområdene er i gjeldende kommuneplan avsatt til bruk og vern av sjø. Området inngår i områdereguleringen for Filipstad. I tråd med denne vil området byutvikles.

Alternativ 2 Tjuvholmen sør

Området er en park i dag, og brukes til rekreasjon og bading. Det er stiftelsen Tjuvholmen Infrastruktur AS som forvalter landområdet i dag.

Alternativ 3 Tjuvholmen øst

Etablert parkområde som brukes til rekreasjon og bading. Det er Stiftelsen Tjuvholmen Kultureiendom ved Selvaag gruppen AS som forvalter og eier landområdet.

Alternativ 4 Aker brygge marina

Området er en marina i dag, med flytebrygger og tilhørende servicetilbud. Det er Norwegian Property AS som forvalter og eier bryggeanlegget.

Alternativ 5 Søndre Akershuskai

Området fungerer som cruisekai, og er avstengt deler av året grunnet internasjonale regler (ISPS). Det er Oslo Havn KF som eier og forvalter kaianlegget.

Alternativ 6 Vippetangkaia

Området er havn/kai i dag, med anløp av alt fra mindre båter til store cruiseskip. Området eies av Oslo Havn KF, unntatt Søndre Vippetangkai utenfor Fiskehallen som eies av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Alternativ 7 Silobukta

Området er havn/kai i dag, med anløp av alt fra mindre båter til store skip. Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som er grunneier av området, men området forvaltes av Oslo Havn KF.

Alternativ 8 Langkaia

Området er en del av Havnepromenaden i dag, med varierende grad av tilrettelegging for rekreasjon og aktivitet. Det er HAV Eiendom, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten som er grunneiere/forvalter innenfor området.

Alternativ 9 Operastranda

Området brukes til rigg i dag, samt badstuflåter. Det er HAV Eiendom som er grunneier.

Alternativ 10a Sukkerbiten nord

Området brukes til rigg i dag. HAV Eiendom er grunneier.

Alternativ 10b Sukkerbiten vest

Området brukes til rigg i dag. Det er HAV Eiendom som er grunneier.

Alternativ 10c Sukkerbiten sør

Området brukes til rigg i dag. Det er HAV Eiendom som er grunneier.

Alternativ 11a Sørenga vest

Området er en del av Havnepromenaden i dag og brukes sommerstid til bading. Det er Bymiljøetaten som drifter og forvalter området.

Alternativ 11b Sørenga sjøbad (sør)

Området er et offentlig sjøbad i dag og brukes sommerstid til bading. Det er Bymiljøetaten som drifter og forvalter området.

Alternativ 11c Sørenga øst

Området er et offentlig sjøbad i dag og brukes sommerstid til bading. Det er Bymiljøetaten som drifter og forvalter området.

Alternativ 12 Grønlia

Området er et havneområde med godshåndtering i dag. Det er Oslo Havn KF/HAV Eiendom som er grunneier.