Utvikling:

BOLIG OG NÆRING: Det foreslås høyere næringsbebyggelse på støyutsatt del mot Ring 3 i sør og boliger i form av leilighetsbygg og townhouse-bebyggelse mot nord.
BOLIG OG NÆRING: Det foreslås høyere næringsbebyggelse på støyutsatt del mot Ring 3 i sør og boliger i form av leilighetsbygg og townhouse-bebyggelse mot nord.

Her har Avantor planer om 90 boliger og 5.000 kvm næring

Avantor har gjennomført et parallelloppdrag for å få belyst eiendommens muligheter.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Avantor har Cowi bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Gjerdrums vei 11.Eiendommen ligger helt i den nordlige delen av Nydalen, aller siste stopp i den urbane bebyggelsen langs Oslos mest særegne parkdrag, Akerselva.

– Hit ned strekker de store grøntområdene nord for Oslo en raus arm, og gir en forsmak på hva som venter videre opp langs elven; vidstrakte naturområder med skog, sjøer og dyreliv og turterreng, heter det i materialet som er sendt til PBE.

På området er det oppført kontor- og lagerbebyggelse med et bruksareal på ca. 15.000 kvadratmeter. Bygningsmassen ble oppført på slutten av 1980-tallet.

– Lokalene er svært utidsmessige, og kontorlokalene står i dag delvis tomme, skriver Cowi i redegjørelsen.

Bebyggelse er også lite egnet for konvertering til boligformål, og forutsettes derfor revet. Det skal imidlertid gjøres en vurdering av å gjenbruke deler av eksisterende parkeringskjeller. Det vil også bli gjennomført en ombrukskartlegging av bygningsmassen med tanke på gjenbruk av materialer i eller utenfor planområdet.

Avantor har innledningsvis gjennomført et parallelloppdrag / plankonkurranse for å få belyst eiendommens muligheter, og det var Pushak som leverte vinnerutkastet.

Ny bebyggelse foreslås organisert langs randsonen av det som er vurdert som den utnyttbare delen av tomten.

– Den nye bebyggelsen danner et indre støyskjermet uterom for boligene på tomten, og gateløpet (Gjerdrums vei) nordover defineres og aktiviseres. Nordre del av tomten foreslås bevart som naturområde. Det er vist en funksjonsdeling med høyere næringsbebyggelse på støyutsatt del mot Ring 3 i sør og boliger i form av leilighetsbygg og townhouse-bebyggelse mot nord,

Mot Gjerdrums vei foreslås lavere bebyggelse med mindre næringslokaler på gateplan, mens bebyggelse mot toglinjen i øst er foreslått noe høyere. Boligene orienteres mot vest- sørvest for å oppnå best mulige solforhold.

På det 11 mål store planområdet foreslås det ny bebyggelse 13.000 kvadratmeter, spesifisert som 90 boliger og 5.000 kvadratmeter næring.

Når det gjelder miljøambisjonene har Avantor mål om BREEAM NOR-nivå Excellent for kontorbygget og Very Good for boligene.

Powered by Labrador CMS