STRØKSTJENLIG VIRKSOMHET: De nedre planene i bygget skal få små spisesteder av god kvalitet, små allmennyttige forretninger / showrooms og nytt konferansesenter med auditorium.
STRØKSTJENLIG VIRKSOMHET: De nedre planene i bygget skal få små spisesteder av god kvalitet, små allmennyttige forretninger / showrooms og nytt konferansesenter med auditorium.

Wilhelmsen-familien vil åpne opp bygg i Bjørvika for publikum

På vegne av Watrium AS har Niels Torp+Arkitekter sendt søknad om rammetillatelse for ombygging av Oslo Atrium i Dronning Eufemias gate 6A. På taket kan det bli utsiktspaviljong.

Publisert

Ombyggingen vil omfatte påbygg på taket, karnapper i etasje 4-7 mot Dronning Eufemias gate samt flytting av glassfasade mot Dronning Eufemias gate i plan 1 og 2 (ca. 3 meter ut).

– Oslo Atrium har kanskje Bjørvikas flotteste sentralhall. Frem til nå har denne imidlertid vært forbeholdt kun byggets leietakere. Tiltakshaver ønsker å åpne opp bygget for publikum ved å anlegge publikumsrettede funksjoner i plan 1 og 2 og et dynamisk, åpent «drop-in» kontorhotell i atriets plan 3, skriver Niels Torp+Arkitekter i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

UTSIKT: Paviljongens øvre nivå vil inneholde møterom og et felles mingleareal med utsikt mot Oslofjorden, Ekeberg og Holmenkollen.
UTSIKT: Paviljongens øvre nivå vil inneholde møterom og et felles mingleareal med utsikt mot Oslofjorden, Ekeberg og Holmenkollen.

Søknaden er sendt på vegne av Wilhelmsen-selskapet Watrium AS.

De nedre planene i bygget skal få «små spisesteder av god kvalitet, små allmennyttige forretninger / showrooms og nytt konferansesenter med auditorium (plan 1) i byggets vestfløy».

– Arkaden i front fremstår i dag mørk og lukket i og med at inngang og fasade er trukket langt tilbake fra Dronning Eufemias gates fortau. Ved å trekke denne fasaden ut ca. 3 meter – og legge utadrettede, publikumstilgjengelige, innglassede funksjoner til denne fasaden – vil bygget åpne seg med et uttrykk som inviterer folk inn og som beriker miljøet i Dronning Eufemias gate. Dagens arkade opprettholdes foran den nye fasaden, som ligger ca. 2 meter bak de doble hovedsøylene, skriver arkitektselskapet.

Det foreslås mindre justeringer på gulv og fortau slik at overgangen mellom fortau og interiør blir helt trinnfri. Dette skal gi bygget mer utadvendt karakter, bringe husets indre liv nærmere gaten, og gjøre det lettere og mer attraktivt for forbipasserende å legge turen innom bygget.

– Tiltakshaver ser for seg å i større grad etablere strøkstjenlig virksomhet i byggets nederste tre etasjer, i en rik meny av forskjellige tilbud.

I tråd med utviklingen i Bjørvika ønsker tiltakshaver også å aktivisere takene med grønne tak, takterrasse og utsiktspaviljong. Paviljongen vil få to nivåer, der nedre nivå vil ligge på nivå med eksisterende glasstakryttere. Det blir utgang til takterrasse fra dette nivået. Paviljongens øvre nivå vil inneholde møterom og et felles mingleareal med utsikt mot Oslofjorden, Ekeberg og Holmenkollen.

– Denne kan åpnes for arrangementer for publikum etter avtaSle. Det planlegges solceller på tak av teknisk rom i takets nordre ende, heter det i henvendelsen til PBE.

Fra plan 4 til og med 6 avtegner det seg i fasaden i dag et separat volum som stikker frem med balkonger i metallrister til søylenes bakside.

– Det separate volumet i byggets midte fra plan 4-6 bygges opp til plan 7 og trekkes frem til formålsgrensen som vertikale karnapper mellom de doble søylene. Metallristbalkongene erstattes med dekker og en meget transparent fasade som viser frem byggets interiør bedre, skriver Niels Torp+Arkitekter.

De foreslåtte endringene medfører et økt bruksareal på 1.363 kvadratmeter, slik at samlet areal etter ombygging vil bli på 28.271 kvadratmeter.

Powered by Labrador CMS