Utvikling:

FISKEBRYGGA: Mangfold av forretninger, kultur og bevertning i første etasje skal bidra til byliv.
FISKEBRYGGA: Mangfold av forretninger, kultur og bevertning i første etasje skal bidra til byliv.

Nå sendes planen for dette næringsbygget i Bjørvika til politisk behandling

Hav Eiendom vil oppføre et kontorbygg på 23.850 kvadratmeter med utadrettet virksomhet i første etasje.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært en lang ferd for prosjektet Fiskebrygga, der det ble bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) helt tilbake til 2013. Opprinnelig ville Hav Eiendom oppføre et rent næringsbygg, men PBE ønsket at det også skulle innpasses boliger i prosjektet. Til tross for at Statens vegvesen rettet innsigelse mot planen, med begrunnelse om at høye konsentrasjonen av nitrogendioksid fra tunnelmunningen kan gi helsekonsekvenser for beboerne, valgte etaten å fastholde at et innslag av boliger skulle utredes.

I juni i fjor snudde PBE. Da hadde etaten brukt flere år på å konkludere med at tomten ikke er egnet for boliger.

Nå har Alliance Arkitekter sendt inn planforslag til politisk behandling. Der fremgår det at PBE anbefaler forslaget fra Hav Eiendom.

Felt A4 i Bjørvika avgrenses av Rådhusgata, Skippergata, og Myntgata. Planområdet omfatter ikke Havnelageret og Rådhusgata 2. Planforslaget omfatter et bruksareal på 23.850 kvadratmeter over terreng og 4.600 kvadratmeter under terreng.

Hav Eiendom foreslår i hovedsak kontorformål, unntatt 1.000 kvadratmeter i første etasje med publikumsrettede funksjoner. Bygget ønskes oppført i 6-8 etasjer.

Deler av kontorbygningen bygges over nedkjøringsrampen til E18-tunnelen, slik at torget mot sør skjermes fra trafikkstøy og luftforurensning. Det skal opparbeides gangpassasje mellom Skippergata, det sørvendte torget og Havnelageret.

PBE skriver i planforslaget at det sikrer en bebyggelse godt tilpasset omkringliggende og varierte bygningsvolumer, samtidig som det sikrer en god overgang fra Kvadraturen til Havnelageret og Bjørvika.

– Planforslagets bebyggelse underordner seg Havnelageret, og legger til rette for et felles byrom mot Festningsallmenningen av høy kvalitet som er godt skjermet fra tunnelmunningen i nordre del av planområdet. Mangfold av forretninger, kultur og bevertning i første etasje vil bidra til byliv, skriver PBE.

Powered by Labrador CMS