TORGBYEN: I nordområdet Torgbyen omfatter planen 550 boliger og 35.000 kvadratmeter næring.
TORGBYEN: I nordområdet Torgbyen omfatter planen 550 boliger og 35.000 kvadratmeter næring.

Har planer om 1.350 boliger på Bjerke: «Her har Oslo en stor mulighet»

Selvaag Bolig har nå bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for begge gigantfeltene ved Bjerke Travbane.

Publisert

I juni i fjor skrev Estate Nyheter at Dark Arkitekter hadde bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for det 50,7 mål store planområdet nord for Bjerke Travbane som har fått navnet Torgbyen. Der påpekte arkitektselskapet at Oslo står i en fase hvor boligbygging bør og skal prioriteres.

PARKBYEN: I sydområdet ønsker Selvaag Bolig å oppføre 800 boliger samt 1.500 kvadratmeter for utadrettet næring.
PARKBYEN: I sydområdet ønsker Selvaag Bolig å oppføre 800 boliger samt 1.500 kvadratmeter for utadrettet næring.

I henvendelsen til PBE ble det skissert 550 boliger i tillegg til 35.000 kvadratmeter næring.

Nå har Rodeo Arkitekter – på vegne av Selvaag Bolig – bestilt oppstartsmøte for sydområdet. Det 92,9 mål store planområdet har fått navnet Parkbyen, og består i dag blant annet av Bjerke gård, bygninger knyttet til travaktiviteten (dyrehospital, dommertårnet mm.), arealer for internlogistikk, treningsbane, treningsløype og en grusplass. I dette planområdet ønsker Selvaag Bolig å oppføre 800 boliger samt 1.500 kvadratmeter for utadrettet næring. I tillegg vil Bjerkeparken, som i dag benyttes som treningssløyfe for hestesporten, frigjøres til en park på ca. 25 mål.

Totalt vil Selvaag Bolig bygge 1.350 boliger på Bjerke i tillegg til næringsarealer.

URBANT: – Dette er et veldig spennende område, hvor det kan bygges urbant, sier prosjektdirektør Patrik Eriksson i Selvaag Bolig.
URBANT: – Dette er et veldig spennende område, hvor det kan bygges urbant, sier prosjektdirektør Patrik Eriksson i Selvaag Bolig.

– Dette er et viktig område for byen. Her har Oslo mulighet til å få mange boliger og gi en hel bydel et stort, bærekraftig og urbant løft på relativt kort tid. Nå som planprogrammet er på plass, har vi tro på en ryddig planprosess, sier prosjektdirektør Patrik Eriksson i Selvaag Bolig.

Han håper at salget av de første boligene kan starte i 2025/2026, og at byggingen kan begynne et par år etter. Eriksson påpeker at utbyggingen samlet vil ta minst 10 år.

– Dette er et veldig spennende område, hvor det kan bygges urbant. I Torgbyen er det også planlagt et eget bygulv, forteller Eriksson.

I henvendelsen til PBE om sydområdet «Parkbyen» skriver Rodeo Arkitekter at området ønskes utviklet som et bilfritt boligområde med møteplasser, offentlig park og forsterkede forbindelser gjennom området.

– Beliggenheten på byens tak gir en flott utsikt over det store, åpne landskapsrommet og skaper kontakt med byen. Dette blir en viktig kvalitet å ivareta i den videre utviklingen av området.

Bjerke Syd skal utvikles med et variert boligtilbud, og med gode uteoppholdsarealer i gatetun og gårdsrom. Prosjektet skal svare ut behov og preferanser for beboere i ulike aldre og stadier i livet. Det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig tilbud, som også inkluderer steder for kultur, aktivitet og sosiale møteplasser.

– Vi skal primært bygge leiligheter, men samtidig med en rik variasjon av disse. Vi planlegger også innslag av Selvaag Plussboliger, som er bemannede livsstilsboliger med fellesarealer og tjenestetilbud. Beboerne får noe av servicen fra hotell inn i boligen – gjennom tilgang til attraktive fellesarealer som treningsrom, lobby og selskapslokaler, samt ekstra service, opplevelser og trygghet, sier Eriksson.

Powered by Labrador CMS