16.770 KVM: Olav Thon-selskapet Stormgård AS vil oppføre en bygningsmasse med et bruksareal på 16.770 kvadratmeter, hvorav bolig utgjør 4.425 kvadratmeter.

Protesterer mot onkel Thon sitt prosjekt i Oslo sentrum

Halgrim Thon er ikke fornøyd med at Olav Thon vil rive garasjeanlegget i Christian Krohgs gate.

Publisert Sist oppdatert

I oktober 2017 skrev Estate Nyheter at Olav Thon-selskapet Stormgård AS ønsket å erstatte parkeringshuset i Christian Kroghs gate 1 med et næringsbygg. Ifølge hjemmesiden til Time Park har Spektrum P-hus i dag en kapasitet på 395 biler.

Siden er prosjektet blitt bearbeidet, og av varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Christian Krohgs gate 1-11 fremgår det at Stormgård nå ønsker å oppføre en bygningsmasse med et bruksareal på 16.770 kvadratmeter, hvorav bolig utgjør 4.425 kvadratmeter. Resten av arealet er primært næring.

Planområdet er på ca. 5,3 mål, og er avgrenset av Lilletorget i sør, Christian Krohgs gate i vest, Prinds Christian Augusts Minde i nord og bebyggelse langs Brugata i vest. Planområdet er bebygget med et parkeringshus
i syv etasjer der de øverste to etasjene er bygget
om til kontorer. I deler av første etasje ligger det en dagligvarebutikk med inngang fra både Chr. Krohgs gate og innsmett fra Brugata.

– Eksisterende bygningsvolum ønskes erstattet av et næringsbygg nærmest Brugata og boliger i Christian Krohgs gate, nærmere Røde Kors. Ny bebyggelse planlegges slik at det skapes en kobling inn mot parken i Prinds Christian Augusts Minde til Brugata og at gatemiljøet i Christian Krohgs gate gis et inviterende preg, fremgår det av varselet.

Ny bebyggelse vil være noe lavere enn dagens parkeringshus.

– Hensynet til Prinds Christian Augusts Minde vil vektlegges i stor grad. Anlegget skal fortsatt oppleves som lukket/avskjermet fra byen og arboretet vil skånes.

– Et tilbakeskritt

I en e-post til Plan- og bygningsetaten (PBE) viser Halgrim Thon til at hans selskap Hathon Holding AS eier en næringseiendom på ca. 13.000 kvadratmeter i nærområdet.

– Denne er planlagt totalrehabilitert uten parkering. Dette er blant annet mulig da det finnes parkeringsdekning i nærområdet. Parkeringshuset ble i sin tid satt opp for å unngå små parkeringsanlegg i alle eiendommer i området.
Jeg protesterer på den foreslåtte regulering da dette er et tilbakeskritt for utvikling av området, skriver Halgrim Thon i høringsuttalelsen til PBE.

Overfor Estate Nyheter utdyper han at den nevnte Hathon-eiendommen som rehabiliteres, er Hausmanns gate 21. Frem til nylig har Utlendingsdirektoratet vært leietaker i dette bygget. I 2019 fikk selskapet rammetillatelse fra PBE til fasadeendring og innvendig ombygging.

Halgrim Thon så kunngjøringen om Christian Krohgs gate 1-11 i Aftenposten, og synes planen er en dårlig idé.

– P-huset i Christian Krohgs gate ble i sin tid bygget for å gi parkeringsdekning i området. Med de nye reglene (Bilfritt byliv i Oslo, red. anm.) er det viktig å opprettholde denne dekningen. Det blir svært vanskelig å ha 3-4 parkeringsplasser i enkeltbygg, derfor blir det mer ryddige forhold med et parkeringshus, sier han.

Halgrim Thon er nevøen til Olav Thon, og fratrådte i 2000 stillingen som administrerende direktør i Olav Thon Gruppen. Da hadde han jobbet i 31 år for sin onkel.

– Olav syntes at det gikk bra, og ønsket ikke å gjøre noen endringer, men jeg hadde behov for forandring, og besluttet å starte for meg selv, uttalte Halgrim Thon i et intervju med Estate Magasin i 2016.

Powered by Labrador CMS