UNIK EIENDOM: – Eckbo Selskapslokale med tilhørende hageanlegg er en unik eiendom med potensial til å bli en av Oslos flotteste eiendommer, mener eierne.
UNIK EIENDOM: – Eckbo Selskapslokale med tilhørende hageanlegg er en unik eiendom med potensial til å bli en av Oslos flotteste eiendommer, mener eierne.

Har kuttet i prestisjeprosjekt i Oslo vest

Vedal og Eckbos Legat mener at Jegerveien 4B har potensial til å bli en av Oslos flotteste eiendommer. Nå har de redusert foreslått areal ¬– etter tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten.

Publisert

I mars i fjor skrev Estate Nyheter at Vedal og Eckbos Legat ville utvikle Eckbo Selskapslokale med tilhørende hageanlegg på Slemdal i Oslo vest.

– Eckbo Selskapslokale med tilhørende hageanlegg er en unik eiendom med potensial til å bli en av Oslos flotteste eiendommer. Vårt forslag innebærer å tilbakeføre hovedhuset til sitt opprinnelige uttrykk og frigjøre den fra ny bebyggelse, slik at den fremheves, skrev Lund+Slaatto Arkitekter til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Det opprinnelige forslaget rommet 24 leiligheter. Etter tilbakemeldinger fra etaten har arkitektselskapet nå sendt inn en ny presentasjon. Der påpekes det av de «har jobbet med volum, fotavtrykk, plassering og høydevirkning». Hovedvillaen «har fått større grad av åpenhet og rom rundt seg».

– Siktaksene er forbedret, og mellomrommene i bebyggelsen har blitt bredere. Opplevelsen av naturmiljøet på eiendommen er forsterket ved at volumene er minsket og flyttet vekk fra hovedvilla, slik at den får ytterligere utsikt, lys og luft rundt seg, skriver arkitektselskapet.

Vegetasjon og rotsoner skal være kartlagt av arborist og planteviter.

– Vårt forslag til byggeområde er godt tilpasset naturverdiene på eiendommen, og det legges opp til å bevare verdifull vegetasjon. Bebyggelsen er nennsomt plassert, slik at de store trærne på eiendommen ivaretas, og inngår som en opplevelsesdel av hageanlegget, hevder Lund+Slaatto Arkitekter.

Plasseringen av ny bebyggelse skal bidra til «å skape visuell kontakt og sammenheng mellom hageanlegget og omgivelsene». Dette skal bidra til å ivareta eiendommens grønne preg.

Utnyttelsen er redusert med 528 kvadratmeter BRA i forhold til det opprinnelige forslaget.