KNYTTER BYOMRÅDER SAMMEN: Eierne av Galleri Oslo har store ambisjoner for nye Galleri Oslo.
KNYTTER BYOMRÅDER SAMMEN: Eierne av Galleri Oslo har store ambisjoner for nye Galleri Oslo.

Slik kan nye Galleri Oslo bli

Eierne av Galleri Oslo går nå i gang med omreguleringen av Galleri Oslo. Etter en arkitektkonkurranse er A-labs prosjekt Soulside basis for det nye planalternativet.

Publisert Sist oppdatert

Det var ved årsskiftet 2018/2019 at det ble gjennomført et parallelloppdrag for å se på hvilke muligheter en rivning av dagens Galleri Oslo kunne gi for området. I konkurranse med fire andre arkitektkontorer, gikk A-labs Soulside videre og er nå brukt som basis for det planinitiativet i en bearbeidet form.

– Ambisjonen er å skape ny og grensesprengende byutvikling gjennom gode løsninger for arkitektur og bygulv. Målet er en transformasjon til et sydende byområde med gode bygulv, møteplasser og uterom av høy kvalitet, sier Mona Ingebrigtsen.

Hun er adm. direktør i Oslo Areal, som eier rundt halvparten av Galleri Oslo. Hun mener planen som foreslås vil bidra til å gjøre Oslo til en grønnere og mer attraktiv by, selv om bygningsvolumet øker kraftig.

Målet er å omskape det 22 dekar store området til et flerfunksjonelt byområde og – ikke minst – åpne Akerselva og elvebredden ned til Schweigaards gate. Samtidig håper eierne av Galleri Oslo at utviklingen vil binde byområdene, som nå er avstengt, mer sammen.

– En viktig begrunnelse for å starte planarbeidet for Galleri Oslo nå, er at eierne mener parallell planlegging av viktige delområder i Oslo S-området vil være den beste veien til å oppnå en god helhet. Galleri Oslo Utvikling har etablert god kontakt med sentrale aktører, og ønsker å bidra gjennom samspill og løsningsforslag, sier Sverre Landmark, daglig leder i Galleri Oslo.

Oslo Areal og de andre eierne til Galleri Oslo vil to høyhus på henholdsvis 34 og 22 etasjer i den vestlige delen av prosjektet. Høyhusene skal ha publikumsrettede virksomheter i de nedre etasjene og kontorlokaler over. Den østlige delen av prosjektet består av en blanding av kontor- og boligbygg, med en boligandel på 48 prosent.

Totalt har forslaget er areal på bygningsmassen på 109.000 kvadratmeter. Av dette utgjør 325 boliger 22.700 kvadratmeter og handel/service 13.300 kvadratmeter. Kontorareal vil bli på 71.000 kvadratmeter.

Alle byggene får tilgjengelige og åpne førsteetasjer, med forretninger, kaféer og annen utadrettet virksomhet.

Selv om Bussterminalen er planlagt flyttet ut av Galleri Oslo, har eierne vist frem en løsning der den kan beholdes i Galleri Oslo. Den vil da bli lagt under gatenivå i den østlige delen, og får adkomst via ramper i Schweigaards gate.

Ifølge eierne av Galleri Oslo følger planinitiativet opp den overordnede byutviklingsstrategien for Oslo, om kompakt og banebasert byutvikling, hvor Oslo skal vokse gjennom fortetting i knutepunkt og stasjonsnære områder, innenfra og ut.