GOD TILGANG PÅ KAPITAL: Analysesjef Robert Nystad i UNION Gruppen melder om god tilgang på kapital fra bankene.
GOD TILGANG PÅ KAPITAL: Analysesjef Robert Nystad i UNION Gruppen melder om god tilgang på kapital fra bankene.

Halvparten av bankene melder om lavere bankmarginer

Bankmarginen i et standard eiendomscase er nå på 209 basispunkter, noe som er ned fem punkter sammenlignet med forrige kvartal.

Publisert

Det kommer frem i UNIONs bankundersøkelse. Ifølge analysesjef Robert Nystad er det nå tegn til at bankmarginen nå kryper nedover.

– Halvparten av bankene melder om nedgang i marginen, mens resten holder den flat. Marginen i standardcaset er 209 basispunkter, etter at den har falt med fem punkter siden forrige kvartal. Marginen er 39 punkter under toppen i andre kvartal i fjor, og ganske nøyaktig på snittet siden 2010, sier Nystad.

Utviklingen er særlig positiv for de sikreste utlånene. Fem av syv banker oppgir at de har strukket seg lenger enn sist, og i snitt oppgir bankene at laveste margin som er gitt eller tilbudt, er på 141 basispunkter de siste kvartalet. Den laveste tilbudte marginen fra én enkelt bank er 110 basispunkter.

– Bankene oppgir nå at marginen i majoriteten av nye utlån har krøpet under 200 punkter – for første gang på halvannet år, sier Nystad.

Analysesjefen forteller videre at fem års swaprente har steget med 9 basispunkter til 1,55 prosent, noe som gjør at samlet finansieringskostnad for nye femårslån, med rentesikring i hele perioden, nå er på 3,64 prosent. Samtidig har pengemarkedsrenten nesten doblet seg fra 0,26 til 0,51 prosent.

– Pengemarkedsrenten skal ganske sikkert fortsette å stige i kvartalene som kommer i tråd med at Norges Bank hever styringsrenten. Det innebærer at rentekurven trolig blir flatere – slik at forskjellen mellom flytende og fast rente blir mindre igjen, sier Nystad.

Bankenes innlånskostnad har også falt med 5 basispunkter, og innlånskostnadene er på et historisk svært lavt nivå. Dermed har bankene god lønnsomhet i sine nye utlån.

– De fleste bankene melder om relativt høy utlånsvilje, og flere oppfatter at konkurransen har blitt litt tøffere de siste månedene. Mange har vekstambisjoner, samtidig som alternative kapitalkilder – som obligasjonsmarkedet – har tatt betydelige markedsandeler over tid, sier Nystad.

Powered by Labrador CMS