STORT SEGMENT: Thomas Due forteller om et stadig viktigere eiendomssegment i obligasjonsmarkedet.
STORT SEGMENT: Thomas Due forteller om et stadig viktigere eiendomssegment i obligasjonsmarkedet.

Eiendomslån dominerer obligasjonsmarkedet

På få år har eiendomssegmentet gått fra å være helt fraværende i obligasjonsmarkedet til å bli det klart største segmentet.

Publisert

Nordeas sjef for næringseiendom Thomas Due avholdt nylig en gjesteforelesning om eiendomsfinansiering for studenter ved Norges Handelshøyskole. Der tok han for seg det norske obligasjonsmarkedet og utstedere som driver med eiendom. Så langt i 2021 har eiendomsaktører hentet inn 35 milliarder kroner i obligasjonslån, noe som utgjør en tredjedel av samlede lån i det norske obligasjonsmarkedet. I hele fjor var tallene henholdsvis 37 milliarder kroner for eiendom og 113 milliarder kroner totalt.

– Eiendomssegmentet har vokst fra å være nesten fraværende i obligasjonsmarkedet før 2012 til å bli dominerende i markedet. Samtidig er segmentene olje, gass, shipping og offshore blitt redusert siden oljekrisen i 2014, sier Due.

Obligasjonsmarkedet utgjør til sammen 15 prosent av det totale lånemarkedet i Norge. Bankfinansiering står for 85 prosent. Av den utestående obligasjonsgjelden totalt sett, utgjør høyrente-obligasjoner 54 prosent, mens såkalt Investment Grade-obligasjoner utgjør 46 prosent. Samtidig er eiendomslånene i mye større grad Investment Grade- enn høyrenteobligasjoner.

De neste fem årene forfaller ca. 75 milliarder kroner av eiendomsobligasjoner.

Det er de store etablerte børsnoterte eiendomsselskapene som er de klart største utstederne av eiendomsobligasjoner. Entra har størst volum i det norske markedet, med 17,1 milliarder kroner obligasjonslån. Svenske Vasakronan har også lånt penger i det norske markedet, ifølge Nordea Markets var utestående volum på Vasakronan-obligasjoner 12,995 milliarder kroner den første september. Olav Thon Eiendomsselskap har 11,49 milliarder utestående, mens Norwegian Property har 11,36 milliarder kroner. Svenske Rikshem, OBOS, Steen & Strøm, Bane NOR Eiendom, Thon Holding, Citycon Treasury og Heimstaden Bostad har alle lån på fra 5,25 milliarder og nedover til 3,1 milliarder. Alle disse lånene er Investment Grade.

Børsferskingen KMC Properties er den største utstederen av obligasjonslån, med høyrentelån på til sammen 1,85 milliarder kroner. The Hub Holding, AKA, Telegrafen Holding og Merkantilbygg Holding har også utestående milliardbeløp med såkalt High Yield-lån.

De store aktørene som bruker obligasjonsmarkedet til sin finansiering har gode betingelser. Eiendomsselskaper som OBOS BBL, Olav Thon Eiendomsselskap og Steen & Strøm har kredittspred over tremåneders NIBOR på mellom 84 og 87 basispunkter.

Powered by Labrador CMS