Juss:

KVALIFISERT EIENDOMSINNGREP: Denne gondolbanen på Voss er en klar ulempe for naboene, mener Høyesterett. Foto: Wikipedia CC BY-SA 4.0
KVALIFISERT EIENDOMSINNGREP: Denne gondolbanen på Voss er en klar ulempe for naboene, mener Høyesterett. Foto: Wikipedia CC BY-SA 4.0

Grunneiere får erstatning for nærgående gondolvogner

Hvert 40. sekund passerer gondolvogner inntil ti meter over hustakene på Voss. Nå slår Høyesterett fast at huseierne har krav på erstatning.

Publisert

En eiendomsrett kan strekke seg ned i grunnen, horisontalt på bakkeplan, eller vertikalt oppover i luftrommet. Nettopp sistnevnte har vært et stridsemne på Voss, i forbindelse med gondolbanen som går fra jernbanestasjonen og til toppen av fjellet Hanguren.

Gondolbanen består av ni vogner, som hver tar i overkant av 30 passasjerer. Vognene hviler på to bærekabler. Det er en trekkabel i hver retning, slik at det til sammen er seks kabler i traséen. Banen er i drift hele året, inntil 13 timer i døgnet. Ved spesielle anledninger kjøres den også nattestid.

Høydeavstanden mellom grunneiendommene og vognene varierer fra 10 meter til i overkant av 60 meter.

De nærmeste huseierne har vist til at gondolbanen virker inn på innsyn til og utsikt fra eiendommene, at den medfører støy og nedfall i form av rust og is, samt ulemper som følge av skygge og bevegelser. Dette medfører verdiforringelse på eiendommene. Også flere av eiendommene som ikke ligger rett under traséen, er påført ulemper av delvis samme karakter.

I lengre tid har det vært strid om grunneierne har krav på erstatning. Høyesterett fastslår nå at oppføringen av gondolbanen krenker grunneiernes eiendomsrett og at de derfor har krav på erstatning, slik ting- og lagmannsretten tidligere har tilkjent dem.

Høyesterett tok utgangspunkt i at eiendomsrettens utstrekning ikke er regulert i lov. I mer enn ett hundre år har det imidlertid vært forutsatt i ulike lover at eiendomsretten omfatter deler av luftrommet over en eiendom. Det samme følger av andre rettskilder. Eiendomsretten kan ikke angis som en bestemt høyde i meter og den er ikke ubegrenset. Det avgjørende er hvor høyt grunneieren har interesse i å utnytte sin eiendom, ut fra fremtidig utvikling og muligheter.

Eiendomsretten gir også grunnlag for å nekte aktivitet der eierne har en berettiget og saklig interesse i dette. En grunneier kan normalt motsette seg for eksempel føring av ledninger, eller taubaner opp til vanlig høyde for slike innretninger.

Høyesterett støtter seg til vurderingen fra lagmannsretten, som bemerket dette:

«Gondolene er meget godt synlig fra bakken, og for eksempel på solrike dager legges deler av utearealene på eiendommene i skygge ved passering. Etter lagmannsrettens syn er det etter byggingen gjort et kvalifisert eiendomsinngrep i luftrommet over eiendommene som går klart utover det som en ved et mindre inngripende tiltak kunne vært karakterisert som bare en ulempe.»

- Det er også dokumentert at stadige nedfall over eiendommene i form av tidligere smørefett, nå rust, samt is vinterstid, har vedvart etter at lagmannsretten avhjemlet overskjønnet, skriver Høyesterett i sin avgjørelse.

Powered by Labrador CMS