Linn Hoel Ringvoll, daglig leder i Kameo Norge
Linn Hoel Ringvoll, daglig leder i Kameo Norge

Grønn finansiering av eiendom

Kameo lanserer bærekraftige lån og inviterer låntakere til å søke grønn og bærekraftig finansiering via crowdlending.

Publisert Sist oppdatert

De fleste har hørt om FNs bærekraftsmål og sett disse fargerike boksene med ulike målsetninger som verden skal nå innen 2030. Færre vet at det estimerte investeringsbehovet for å nå disse målene er mellom 5.000 og 7.000 milliarder dollar! Selv om Kameo er en liten virksomhet med en relativt liten portefølje av lån, er vi avhengige av at alle bidrar - store som små - hvis verden skal nå disse målene. Gjennom å stille krav til lån som merkes som bærekraftige, er Kameo med på å styrke bevisstheten rundt bærekraftige investeringer hos både profesjonelle investorer og småsparere.

Grønt rammeverk skal fremme bærekraft

Det siste året har det skjedd mye innenfor bærekraftige investeringer både på regelverkssiden, og i utvalget av produkter som grønnmerkes eller på annen måte løftes frem som bærekraftig. ICMA har publisert retningslinjer for hva som kreves for at et lån skal anses bærekraftig, Loan Market Association har publisert prinsipper for grønne lån, og EU publiserte i mars en såkalt taksonomi for bærekraftig finansiering. Kameo har tatt utgangspunkt i disse prinsippene, og laget et enklere rammeverk som passer for plattformen deres og de lånene som Kameo typisk formidler.

Det er ikke alltid så intuitivt hva som er grønt og ikke grønt, sier Linn Hoel Ringvoll, advokat og daglig leder i Kameo Norge. For å unngå såkalt grønnvasking, og for å sikre at det som ser ut som grønne investeringer faktisk er grønt, har det presset seg frem regelverk og normer fra en rekke institusjoner.

- For Kameo har det vært viktig å ta frem et rammeverk som er så enkelt at både vi kan praktisere det, og at låntakere og investorene kan forstå det. Også er det selvsagt viktig at rammeverket er rettferdig og etterprøvbart, og at de kravene vi stiller er egnet til å fremme bærekraft, sier Linn.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Kameo har trukket ut disse seks som de mest sentrale for å sikre med bærekraftig finansiering via plattformen.
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Kameo har trukket ut disse seks som de mest sentrale for å sikre med bærekraftig finansiering via plattformen.

Hva kvalifiserer?

For å komme i mål med et slikt rammeverk har Kameo fått god hjelp av tredjeparter som er eksperter innenfor bærekraft. Når det gjelder grønne eiendomslån tar Kameo utgangspunkt i at byggelån normalt vil kvalifisere dersom bygningen som skal settes opp er prosjektert for energimerking B eller bedre. Lån til renovering av eksisterende bygg vil kvalifisere dersom renoveringen gir minst 30% forbedring i energieffektiviteten, eller en forbedring på minst to trinn på energiskalaen fra A - G.

- I tillegg jobber vi med å sette opp en mer helhetlig modell der vi vekter betydningen av andre parametre enn energieffektivitet, som bruk av CO2-nøytrale konstruksjoner, bruk av resirkulert eller annet miljøvennlig materiale, bruk av utslippsfrie maskiner, miljøvennlig avfallshåndtering, ivaretakelse av lokalt kulturelt og naturlig miljø, trygge arbeidsforhold, bruk av lærlinger og dokumentert inkluderende arbeidsmiljø, sier Linn.

Lang erfaring med eiendomslån

Crowdlending opplevde en kraftig vekst i Norge i 2019, og crowdfundede lån til eiendomsprosjekter vokste med hele 326%. Kameo dekker som eneste aktør hele Skandinavia, og har siden oppstarten i 2016 formidlet mer enn 750 MNOK i over 260 lån.

Med forhåndsbekreftelser om investering fra et knippe halv- og helprofesjonelle investorer vil Kameo nå sikre at også større eiendomsprosjekter kan dra nytte av finansieringsformen i Norge.

Med stadig strengere kapitalkrav og marginkrav til bankene, vil det ikke bli lettere enn før å skaffe finansiering, selv for gode prosjekter. Disse aktørene skal vite at Kameo har lang og god erfaring med lån til fast eiendom, og er et konkurransedyktig og svært fleksibelt alternativ til sparebanker og nisjebanker.

- I Sverige har vi gjort lån med slik backing fra halv- og helprofesjonelle investorer i ett års tid. Med sikkerheten om at vi kan fylle lånene, har vi gjort eiendomslån helt opp i 60 MSEK, sier Linn.

Byggeprosjekt finansiert med et lån på totalt 55 millioner via Kameos svenske filial.
Byggeprosjekt finansiert med et lån på totalt 55 millioner via Kameos svenske filial.

Etterlyser grønne prosjekter

Men nå ønsker vi oss ikke bare flere lån, legger hun til. - Vi ønsker også å bruke vår posisjon til å skape bevissthet rundt bærekraftige valg for både de som skal bygge og de som søker avkastning på pengene sine.

Har du en bærekraftig idé som mangler finansiering, eller er du bare nysgjerrig på fremtidens finansmarked? Ta kontakt på [email protected].

Kameo

Kameo er en plattform for lånebasert crowdfunding med virksomhet i Sverige, Norge og Danmark. Siden oppstarten i 2016 har plattformen vokst til å bli Skandinavia største låneformidlingsplattform, og har formidlet over 750 millioner i lån til bedrifter i hele Skandinavia.

Les mer om Kameo her.

Powered by Labrador CMS