Content

Eiendomsprosjekt i Sverige finansiert av Kameos investorer.
Eiendomsprosjekt i Sverige finansiert av Kameos investorer.

Kameo klare for større prosjekter

Crowdlending, eller folkefinansiering, har vokst seg stort på de europeiske finansmarkedene. Også i Norge oppleves en kraftig vekst; i 2019 vokste crowdfundede lån til eiendomsprosjekter med hele 326%. Kameo dekker som eneste aktør hele Skandinavia, og har siden oppstart i 2016 formidlet mer enn 750 MNOK i over 260 lån.

Publisert Sist oppdatert

Finansmarkedet for alle

Kameo tilbyr eiendomsutviklere et fleksibelt og transparent finansieringsalternativ. Konseptet er på mange måter en døråpner til finansbransjen, et sted hvor mindre og mellomstore eiendomsutviklere får tilgang til mer finansiering - uten å gå veien om banken som ofte kan ta lang tid og være krevende. Investorene får på sin side muligheten til å investere i produkter som tidligere kun har vært tilgjengelig for profesjonelle investorer, med høye inngangsterskler.

- Kameo er tuftet på ideen om at alle kan være med, forteller Sebastian M. Harung, co-founder i Kameo.

Kameos visjon er at alle skal få muligheten til å investere, og legger opp til at småsparere og mindre investorer kan investere sammen med institusjonelle investorer i prosjekter som tidligere typisk kun har vært tilgjengelig for et lite, eksklusivt utvalg av investorer. Som tidligere ansatt i DNB har Harung selv erfart at bankenes krav til prosjektets størrelse, sikkerhet og avkastning ga små og mellomstore eiendomsutviklere færre muligheter for finansiering av sine prosjekter.

- Det er stor etterspørsel etter og behov for denne typen tjeneste i det norske og skandinaviske markedet. Mange bedriftersom faller utenfor markedet, får nå en sjanse til å bli finansiert av tusenvis av mindre investorer som ikke tidligere har hatt tilgang til slike investeringsmuligheter.

Sebastian M. Harung, Co-founder og konsensjef i Kameo.
Sebastian M. Harung, Co-founder og konsensjef i Kameo.

- Mange spør ofte hvorfor eiendomsutviklere ikke bare låner i banken. Faktum er at vi ofte kan være konkurransedyktig med bankene, selv om vi er noe dyrere enn tradisjonelle byggelån, så er vi raskere og mer fleksible. Det faktum at vi også er en utfordrer i markedet, gjør at mange utviklere velger oss som et alternativ til banken. Eller så kan de låne via vår plattform innen de får et banklån som ofte tar litt lenger tid.

Posisjonert for større prosjekter

Selv for gode prosjekter kan det være vanskelig å skaffe finansiering på grunn av strenge kapitalkrav hos bankene, som gjør at de ikke kan være så fleksible. Kameo har sammen med sin største eier, investeringsbanken ABG Sundal Collier, jobbet målrettet med å legge til rette for at småsparere skal kunne investere sammen med profesjonelle investorer via plattformen. Resultatet er nå at Kameo kan sikre at også større eiendomsprosjekter kan dra nytte av den nye finansieringsformen i Norge.

– Vi lanserte i fjor et samarbeid med ABG Sundal Collier for å tiltrekke kapital fra profesjonelle investorer sammen med private småsparere i Sverige.Der formidler vi nå lån på 20 – 30 millioner kroner til ulike eiendomsprosjekter av gangen, som oftest innenfor boligmarkedet. Det største lånet vi har gjort er 55 millioner kroner fordelt på transjer som følger selve byggingen i det underliggende prosjektet. Vi jobber nå med å sette opp lignende strukturer i Norge og kommer fremover til å satse på byggeprosjekter opp til 30 millioner kroner, hvor utviklerens lånebehov er et sted mellom 5 og 15 millioner kroner, avhengig av hvor mye egenkapital de selv investerer og om det eventuelt er en bank som har gitt deler av lånet, sier Harung.

Stor etterspørsel

ABG Sundal Collier, som eier 33% av Kameo, er en ledende aktør innenfor det Skandinaviske markedet hva gjelder større eiendomstransaksjoner. Det er typisk obligasjonslån eller egenkapitaltransaksjoner på 100 millioner kroner eller mer.

Geir B. Olsen, CFO i ABG Sundal Collier og styremedlem i Kameo.
Geir B. Olsen, CFO i ABG Sundal Collier og styremedlem i Kameo.

– Vi merker en stor etterspørsel etter finansiering av mindre prosjekter, for eksempel på 20 – 50 millioner kroner, som blir for små for de store, institusjonelle investorene vi typisk jobber med. Tanken fremover er at Kameo skal kunne ta disse transaksjonene, forteller Geir B. Olsen, CFO i ABG Sundal Collier og styremedlem i Kameo.

– Og vi ser i andre land i Europa, hvor konseptet crowdlending er mer utviklet, at institusjonelle og profesjonelle investorer utgjør en stadig større andel av kapitalen som finansierer de mindre prosjektene via plattformene, ofte mer enn 50% av alle lån. Det er helt klart et stort behov for å finne gode investeringsmuligheter, også for de aller største og profesjonelle investorene, og mange opplever at for eksempel aksjemarkedene p.t. er overprisede. Kameo har levert en årlig avkastning på nesten 10% siden oppstart til investorene, og vi tror også at på sikt vil institusjonelle og profesjonelle investorer i Norden gå aktivt inn i denne nye aktivaklassen som Kameo representerer, sier Olsen.

Kameo

Kameo er en plattform for lånebasert crowdfunding med virksomhet i Sverige, Norge og Danmark. Siden oppstart i 2016 har plattformen vokst til å bli Skandinavia største låneformidlingsplattform, og har formidlet over 750 millioner i lån til bedrifter i hele Skandinavia, til en gjennomsnittlig avkastning på nærmere 10%* per år til investorene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Enhver investering er forbundet med risiko, og hele eller deler av av det investerte beløpet kan gå tapt.

Les mer om Kameo her.

Powered by Labrador CMS