Utvikling:

SLITER MED SAKSBEHANDLINGEN: Økt arbeidsmengde skaper store utfordringer for plan- og bygningsetaten i Bærum. Her fra Bekkestua.
SLITER MED SAKSBEHANDLINGEN: Økt arbeidsmengde skaper store utfordringer for plan- og bygningsetaten i Bærum. Her fra Bekkestua.

Greier ikke overholde saksbehandlingsfristene

- Det vil ikke hjelpe å ringe oss for å purre på saken, opplyser plan- og bygningsetaten i Bærum.

Publisert

Forsinket saksbehandling i planetatene er en utfordring for tiltakshavere, og i Bærum er det åpenbart store problemer med å få sakene unna etter hvert som de kommer inn. Omsøkte tiltak møtes nå møtes med et varslingsbrev, hvor det opplyses om forsinket saksbehandling.

- Så langt i år har vi mottatt 25% flere søknader enn i fjor. For 3-ukerssaker alene er økningen over 45%. Det merkes på arbeidsmengden. Mine ansatte gjør så godt de kan, og prioriterer saker utfra mine beslutninger. Det jobbes overtid, og vi ansetter nye saksbehandlere. Søknader prioriteres foran forhåndskonferanser, fremgår det i varslingsbrevet, som er signert bygningssjef Alexander Hexeberg Dahl.

Bygningssjefen skriver at han beklager at etaten for tiden ikke klarer å holde lovpålagt saksbehandlingsfrist.

- Det vil ikke hjelpe å ringe oss for å purre på saken. Da bruker vi av tiden vi ellers kunne brukt på saksbehandling. Vi tar sakene i tur og orden i forhold til når de ble mottatt, opplyses det videre.

- Loven bestemmer at når kommunen ikke overholder lovpålagt frist i 3-ukerssaker, anses vedtak som gitt der alle vilkår for dette er oppfylt. Vi kan dessverre ikke være behjelpelig med å finne ut om vilkårene er oppfylt i din sak. Det krever saksbehandling, og den tiden kan vi ikke bruke på din sak før den står for tur. Vi anbefaler ikke at du starter arbeidene før tiltaket er godkjent. Det skjer på eget ansvar, står det å lese i varslingsbrevet, som avsluttes med følgende:

- I 12-ukerssaker må kommunen redusere gebyret med 25% pr påbegynt uke over fristen, når saksbehandlingstiden blir lenger enn 12 uker. For slike saker må du vente på vedtak uansett.

Powered by Labrador CMS