GRØNT FOKUS: En ny pris skal gi mer fokus på miljø og bærekraft.
GRØNT FOKUS: En ny pris skal gi mer fokus på miljø og bærekraft.

Gir priser for bærekraft og miljøarbeid

Storebrand Asset Management vil drive frem det grønne skiftet og lanserer Storebrand Eiendoms Bærekraftpris, som skal deles ut under Arendalsuka.

Publisert

Det er en jury bestående av Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse), Jonas Holme (Sintef), Nicolai Riise (MAD arkitekter), Agathe Schjetlein (Finans Norge) og Unn Hofstad (Storebrand Eiendom) som skal kåre vinneren. De får hjelp av Evotek i evalueringsarbeidet for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Storebrand Asset Management skriver i en melding at de vil bruke sin posisjon som Norges største private kapitalforvalter til å påvirke selskaper til forbedringer innenfor bærekraft.

«Storebrand Eiendom ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet innen næringseiendom og fremme miljø, økonomisk og sosial bærekraft innenfor et bredt spekter. Bærekraftsprisen skal anerkjenne eiendomsaktører som utfordrer etablert praksis, går foran og deler av sin kunnskap slik at hele bransjen kan bli mer bærekraftig. Prisen skal også bidra til økt oppmerksomhet rundt bærekraft i vår bransje», skriver Storebrand.

Utdelingen skjer årlig under Arendalsuka i tilknytning til Bygg Arena Arendal.

Blant kriteriene som vektlegges er:

· Innovasjon

· Redusert CO2–avtrykk

· Sirkulærøkonomi

· Materialbruk

· Klimarisiko

· Biologisk mangfold

· Grønn mobilitet

· Sosialt ansvar

· Dokumenterte resultater

Powered by Labrador CMS