REKREASJON: – Det er enkel tilgang til natur og gode muligheter for rekreasjon, skriver Holt Eiendom i henvendelsen til PBE i Bærum.
REKREASJON: – Det er enkel tilgang til natur og gode muligheter for rekreasjon, skriver Holt Eiendom i henvendelsen til PBE i Bærum.

Gårdstun i Bærum forfaller. Vil finansiere oppgradering med 60 seniorboliger

Holt Eiendom ønsker å legge til rette for at eldre skal få anledning til å leve et aktivt og engasjert liv med dyrking, turaktiviteter og sosialt engasjement.

Publisert

I et innspill til Kommuneplanens Arealdel i Bærum skriver Holt Eiendom at eieren av Østre Frogner gård ønsker å få endret et
ca. 9 mål stort uproduktivt LNF-areal til boligformål. Prosjektet består av ca. 60 seniorboliger med fellesarealer.

– Da gården har ligget urørt i over 60 år, ønsker eier (en privatperson, red. anm.)nå å rehabilitere det svært forfalne tunet til å bli et moderne og fremtidsrettet gårdsbruk. Rammesøknad for nytt hovedhus sendes inn i disse dager, skriver Holt Eiendom til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bærum.

– Den utløser krav om nye vann- og avløpsledninger. Låven og bryggerhuset faller også snart ned i tillegg til at det er behov for ny adkomstvei. Som en del av finansieringen av revitaliseringen av gården, ønsker eier å tilby arealer til et samfunnsnyttig tiltak, som i tillegg til å avhjelpe bolig- og sosialsituasjonen (ensomhet), blant godt voksne, kan bidra økonomisk til istandsetting av gårdsbebyggelsen.

Tiltakshaver ønsker å gi et tilbud til aktive, godt voksne mennesker som ikke ønsker å måtte flytte ut av nærområdet dersom livs- eller helsesituasjonen skulle kreve andre fysiske omgivelser – her skal man kunne bo livet ut.

– Knutepunktene i Bærum har tilbud til eldre som ønsker en urban livsførsel med butikker, kafeer og restauranter, men det kan hevdes at mange av dem som har flyttet til eller vokst opp i randsonen av hovedstaden har gjort et tydelig valg: De ønsket å bo mer landlig.
Det finnes mange gode eksempler på prosjekter med seniorboliger i landlige omgivelser, heter det i henvendelsen til PBE.

Prosjektet skal tilrettelegge for en rekke aktiviteter, trygghet og sosialt nettverk, med blant annet fellesareal som dagligstue, spisestue med kjøkken, gjesterom til leie, trimrom, bocca-bane, parsellhage, snekkerverksted, hundeluftegård, hønsehus osv.

– Prosjektet har en flott beliggenhet i landlige omgivelser. Det er enkel tilgang til natur og gode muligheter for rekreasjon. Forslagsstiller håper at kommunen vil sette seg inn i hva slike anlegg betyr for den enkelte og kommunen, og inngå et samarbeid om innhold, skriver Holt Eiendom.

Powered by Labrador CMS