Utvikling:

KJØPER MER: Knut Holte, Managing Partner i Scandinavian Property Group.
KJØPER MER: Knut Holte, Managing Partner i Scandinavian Property Group.

Scandinavian Property Group kjøper på Nesodden

Scandinavian Property Group (SPG) har inngått et samarbeid med Stiftelsen Sofienlund vedrørende utviklingen av et større tomteområde beliggende på Fjellstrand i Nesodden kommune.

Publisert Sist oppdatert

Tomten på ca. 25 mål er ferdig detaljregulert for bolig og tjenesteyting.

Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med formål å bidra aktivt for å bedre rehabiliteringstilbudet for kronisk syke, skadde og eldre i Norge.

Stiftelsen har tidligere bidratt til realisering av CatoSenteret i Son, som i fagmiljøene er omtalt som et av Norges beste rehabiliteringssentre.

- På Fjellstrand skal det utvikles både boliger og et senter med tilbud om rehabilitering, og beboerrom for de som skal ha behandling og oppfølging. Det var svært viktig for stiftelsen å knytte til seg en partner med kompetanse og erfaring fra tidligere sammenliknbare prosjekter. SPG har vist at de har den nødvendige kompetansen og vi gleder oss til å komme i gang, sier Pål Breen, styreleder i Stiftelsen Sofienlund.

For Nesodden kommune er det viktig med en bærekraftig nærings- og boligutvikling og miljøperspektivet er overgripende i alle deler av samfunns- og arealutviklingen i kommunen.

- Dette er et meget spennende tilskudd i vår portefølje av boliger og helse- og omsorgsbygg. SPG skal være en spydspiss innen bærekraftig eiendomsutvikling. Sosial bærekraft handler om hvordan vi som eiendomsutviklere utformer bygg og utearealer som gjør en forskjell for helse, trivsel og livskvalitet, sier Knut Holte, Managing Partner i SPG

- Det er veldig inspirerende å se at vår lange erfaring innen denne sektoren blir lagt merke til og verdsatt av andre aktører. Det ligger en ramme rundt dette prosjektet som legger til rette for en sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling, legger Holte til.

Scandinavian Property Group ble etablert i 2004, og er et eiendomsselskap med fokus på det skandinaviske eiendomsmarkedet. Organisasjonen består av 25 ansatte, med kontorer i Oslo og Stockholm. SPG er en industriell aktør innen segmentene boligutvikling, helse/omsorgsbygg og kontor.

SPG har i dag ca. 6000 boliger under utvikling, samt en portefølje av næringsbygg på ca. 100.000 BTA.

Powered by Labrador CMS