Bolig:

FREMTIDENS SLEMDAL: Prosjektet etterstreber å supplere og komplementere både dagens og fremtidens Slemdal.
FREMTIDENS SLEMDAL: Prosjektet etterstreber å supplere og komplementere både dagens og fremtidens Slemdal.

Fredensborg Bolig med enda et prosjekt på Slemdal

I tillegg til å utvikle Slemdalsenteret ønsker Fredensborg Bolig å bygge leiligheter på den nærliggende tomten Frognerseterveien 23 i Oslo vest.

Publisert

I august i fjor skrev Estate Nyheter at Fredensborg Bolig, NorgesGruppen og Union hadde gått sammen om å utvikle eiendommene Stasjonsveien 2 og Frognerseterveien 27, som i dag huser et nærsenter med blant annet dagligvare og boliger.

I forbindelse med ny områderegulering for Slemdal, har Dark Arkitekter gjort en studie for eiendommen Frognerseterveien 23. I en e-post til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver arkitektselskapet at eiendommen «har et stort potensial for omdisponering og fortetting, som vil være et viktig tilskudd til Nye Slemdal».

– Fredensborg Bolig ønsker å bidra til god og helhetlig byutvikling, og håper dette innspillet tas med i deres videre arbeid med planen, heter det i e-posten.

Av det vedlagte innspillet fremgår det at det i dag er fire eksisterende bygg på den snaut 5 dekar store tomten, og disse benyttes i dag til teletekniske formål samt noen hybelleiligheter og kontor. Den ene bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste, og er samtidig egnet til boligbruk. De tre andre byggene skal rives.

– Frognerseterveien 23 ligger tett på det nye bydelssentrum, og i arbeidet med denne tomten og prosjektet er det forsøkt å dyrke kvaliteter som er spesifikke for tomtens naturlige utforming, størrelse og plassering på Slemdal. Prosjektet etterstreber å supplere og komplementere både dagens og fremtidens Slemdal, skriver Dark Arkitekter.

Ved å plassere bebyggelse rundt et felles tun, legges det opp til et fellesskap i boformen. Prosjektet skal ha en naturlig gradering fra de felles til de private sonene for uteopphold. De private hagene er lagt rundt byggene og felles areal i midten. Denne typologien er «en megler mellom villaen og en mer urban måte å bo på, og skaper en variasjon i måte å bo på Slemdal».

Powered by Labrador CMS