SATSER: Christoffer Hæhre (tv) skal lede den nye kredittsatsingen. Her sammen med UNION Gruppens CEO Endre Folge.

UNION lanserer gjeldsfond

UNION Gruppen utvider sitt fondstilbud med et nytt fond som skal tilby finansieringsløsninger for eiendomsselskaper i Norden.

Publisert

UNION Gruppen er den første norske aktøren som har sikret seg konsesjon til å utstede private direktelån til bedrifter. Nå skal det nye kredittfondet tilby private og skreddersydde finansieringsløsninger til eiendomsselskaper i Norden.

– Vi er inne i en internasjonal megatrend der vi ser en tydelig rotasjon fra bank til ikke-bank, og der markedet for privat kreditt vokser i et raskt tempo. Norge har ikke tidligere tatt del i denne utviklingen på grunn av et særnorsk bankmonopol for direktelån, sier Endre Folge, partner og CEO i UNION Gruppen.

UNION mener markedsvinduet for alternative gjeldstilbydere vil gi attraktive muligheter for investorer, samt dekke et stort behov blant bedriftene.

– UNION Gruppen åpner, som første aktør i Norge, for investeringer i privat kreditt for bedrifter. Ved at våre kunder nå også kan investere i gjeldsfond, styrkes vår posisjon som et komplett eiendomshus. Det er en naturlig videreutvikling av oss som selskap, sier Endre Folge.

Flere eiendomsaktører strever med høye renter og vanskelig tilgang på kapital, samtidig som det er store gjeldsforfall i tiden fremover. Det mye kredittfondet skal være en alternativ finansieringskilde og en kompetent, langsiktig partner for selskaper som opererer i dette markedet.

– Til tross for at kapitalsituasjonen for deler av eiendomssektoren er krevende, ser vi at leiemarkedet jevnt over er robust. Hovedutfordringen knytter seg til fallende verdier og økte rentekostnader, noe som gir likviditetsutfordringer i forbindelse med drift samt å refinansiere gjeld, sier Bjørn Henningsen, partner og en av grunnleggerne i UNION Gruppen.

Kredittfondet forvaltes av et erfarent investeringsteam som inkluderer nøkkelpersoner fra selskapets kapitalforvaltning og ledelse. Til å lede arbeidet har UNION Gruppen hentet inn Christoffer Hæhre som har lang og bred erfaring fra kredittmarkedet. Han kommer fra stillingen som direktør i Investment Banking-avdelingen til Carnegie og har før dette jobbet flere år med utlån til næringseiendomskunder i SEB.

– Vi etablerer et nytt investeringsprodukt i Norge, og vi tror timingen er særdeles god. Fondet har en unik mulighet til å vurdere og håndtere risiko gitt UNION Gruppens lange og suksessfulle historikk innen næringseiendom samt ledende analyse og forvaltningsapparat, sier Christoffer Hæhre, partner i UNION Gruppen og managing director for kredittfondet.

– Minimum 70 prosent av fondets direktelån vil være sikret, noe som gir en attraktiv balanse mellom risiko og avkastning, og som vil passe godt for langsiktige, profesjonelle investorer. Investert kapital vil settes i arbeid umiddelbart, sier Christoffer Hæhre.

Powered by Labrador CMS