Juss:

GAL ELLER SPRØ: Selger omtalte det å bo i sameiet som noe en kan bli gal eller sprø av, og er nå dømt til å betale erstatning til kjøperen som overtok leiligheten. (Skjermdump Møre og Romsdal tingrett)
GAL ELLER SPRØ: Selger omtalte det å bo i sameiet som noe en kan bli gal eller sprø av, og er nå dømt til å betale erstatning til kjøperen som overtok leiligheten. (Skjermdump Møre og Romsdal tingrett)

Felt av Messenger-samtale etter boligsalg

Opplyste ikke om konflikt med nabo – må ut med erstatning til kjøper.

Publisert

I juni 2019 kjøpte et samboerpar en leilighet i et eierseksjonssameie i Ålesund av en kvinne i 40-årene. Sameiet består av tre seksjoner.

Kjøperne flyttet inn i august 2019. Det de ikke visste, var at det i lengre tid hadde vært problemer med en av naboene. Problemene fortsatte etter at de nye kjøperne flyttet inn, og det gikk så langt at sameiet tok ut søksmål med påstand om fravikelse av bruksenheten til naboen. Sunnmøre tingrett avsa slik dom i juni 2020, men bråkenaboen anket saken til lagmannsretten.

Under ankeforhandlingen i lagmannsretten i mars 2021 inngikk partene rettsforlik, som påla den bråkete naboen å selge seksjonen.

I henhold til rettsforliket skulle hver av partene dekke sine kostnader for lagmannsretten. Naboen ble pålagt å erstatte 70.000 kroner av eierseksjonssameiets sakskostnader for tingretten. Kostnadene knyttet til sakens behandling i tingretten og lagmannsretten ble delt mellom de to andre sameierne.

Krevde erstatning for advokatutgifter

Kjøperne nevnt innledningsvis var ikke spesielt begeistret over å ha arvet denne nabokrangelen, ei heller over at de fikk en stor advokatregning i fanget. De krevde derfor erstattet sin andel av disse kostnadene, som samlet utgjorde 157.188 kroner. Tvisten havnet i Møre og Romsdal tingrett, hvor det for noen dager kom dom i saken.

Selger og selgers eierskifteselskap Protector har bestridt at det er tilbakeholdt opplysninger.

- Selger kjente ikke til noen konflikt, og hadde heller ikke forutsetninger for å vite om den. Konflikten var uansett ikke av en slik art at kjøper hadde grunn til å regne med å få vite om den på tidspunktet salget fant sted, ble det anført fra selgers prosessfullmektig i retten.

Retten har funnet det bevist at selgeren var tilstrekkelig klar over konflikten da hun solgte leiligheten. Ved vurderingen har retten lagt avgjørende vekt på vitneforklaringer fra den tredje seksjonseieren, samt selgerens leietaker. I retten ble det lagt frem skjermdumper av Messenger-samtaler, hvor selgeren skriver at hun «får nok av naboen selv om hun bor et annet sted».

Etter rettens syn hadde kjøper grunn til å regne med å få informasjon om konflikten i den utstrekning som selgeren kjente til. Retten viser til at selger selv omtaler det å bo i sameiet med den omstridte naboen som noe en kan "bli gal eller sprø av".

- Ut fra konfliktens art, særlig hensyntatt at det er et lite sameie bestående av tre seksjoner, er retten av den oppfatning at en kan gå ut ifra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, mener Møre og Romsdal tingrett.

- Handlet i strid med god tro

Retten slår fast at det foreligger mangel etter avhendingsloven og at selger har handlet i strid med god tro. Domstolen viser til at selger kjente til konflikten i tilstrekkelig utstrekning, og ved å unnlate å opplyse om denne i forbindelse med salget har hun tapt sin reklamasjonsinnsigelse.

Møre og Romsdal tingrett har skjønnsmessig satt erstatningen til 70.000 kroner. I tillegg er selger dømt til å betale sakskostnadene til kjøperen med 35.000 kroner.

Powered by Labrador CMS