SAMARBEID: Bak f.v.: Emilie Marley og Karoline Veum Høines, miljørådgivere i Entra og Michael Curtis, Chief Circularity Officer i Loopfront. Foran f.v.: Henning Stalsberg, leder service og driftstjenester i Entra og Knut Sverre Westby, Key Account Manager i Loopfront.

Entra øker satsingen på ombruk - inngår avtale med Loopfront

Entra har inngått et samarbeid med Loopfront for å systematisere og utvide sin satsing på ombruk.

Publisert

Entra vil nå kartlegge sine ressurser for å få til en mer sirkulær eiendomsforvaltning. Det børsnoterte eiendomsselskapet har inngått et samarbeid med Loopfront, som leverer et digitalt verktøy for ressurskartlegging og planlegging av ombruk av møbler, inventar og byggematerialer.

– Vi skal kartlegge det vi har for å bruke materialer på tvers av våre eiendommer, innen vi kjøper nytt. Vi ønsker å løfte kompetansenivået i hele organisasjonen når det kommer til ombruk, og vi har derfor vært på jakt etter et program som kan gi oss oversikt både i eiendomsporteføljen og i prosjektene våre, sier Karoline Høines, miljørådgiver i Entra.

Entra startet sin ombruksreise med pilotprosjektet i Kristian Augusts gate 13, Norges første sirkulære bygg i stor skala. I alle de ca. 100 byggene som eiendomsselskapet eier og drifter finnes det overskuddsmateriell og materialer som kan bli en ressurs ved fremtidige leietakertilpasninger og rehabiliteringer. Entra har ambisjoner om å være et klimanøytralt selskap innen 2030 og mener ombruk vil være essensielt for å nå de målene.

– Vi er svært glade for at Entra, med erfaring fra et banebrytende ombruksprosjekt, har valgt Loopfront som verktøy for implementering av sirkulær praksis i sin eiendomsportefølje. Dette understreker vårt standpunkt om at sirkulærøkonomiske prinsipper utgjør en uvurderlig del av ESG i eiendomsbransjen, sier Knut Sverre Westby, Key Account Manager i Loopfront.

Sammen med WSP gjennomførte Entra et prosjekt der fire studenter evaluerte ulike digitale verktøy for ombrukskartlegging. De sammenlignet parametere som effektivitet, dokumentasjon og klimagassreduksjon. Valget falt til slutt på Loopfront.

– Loopfront leverer en løsning hvor vi kan kartlegge eksisterende bygg, samtidig som vi kan benytte verktøyet i våre prosjekter. Kostnad- og CO2-besparelser beregnes i programmet, og det fungerer som en intern markedsplass for utveksling av materialer mellom byggene våre. Dette gleder vi oss til å utforske nærmere, sier Høines.

Powered by Labrador CMS