Bolig:

NYTT BOKONSEPT: Ambera lager boligkonsepter for eldre og barnefamilier i Europa. Fra venstre: Falko Müller-Tyl, administrerende direktør i Ambera Holding, Ellen Arnstad, administrerende direktør i Ambera Lifestyle og Jan Olav Frestad, gründer og hovedeier av Ambera.

Ellen Arnstad selger sydendrømmen til de over 50

En ny boform for aktive voksne har kommet til Europa, og to prosjekter i Spania er klare for salg.

Publisert

Eiendomsutvikleren AMBERA Holding har ambisjoner om å skape boligprosjekter med fellesskap som forenkler og beriker livet for beboerne.

– Ambera tilbyr en unik livsstil til aktive voksne (50+) i våre sydlige prosjekter, og til barnefamilier og aktive voksne i våre nordiske prosjekter, sier Falko Müller-Tyl, administrerende direktør i Ambera Holding.

Deres visjon skal sette mennesker i fokus og sørger for at de får mer enn bare en bolig. De skal også få et sosialt, aktivt og morsomt liv som er helsebringende.

– Vi mennesker jakter det gode liv og meningen med livet generelt. Amberas filosofi handler om nettopp dette. Vi vil bringe mennesker samme, fordi det å spille en rolle i andre menneskers liv er grunnleggende, sier Jan Olav Frestad, gründer og hovedeier av Ambera.

Et mangfold av beboere

Nå har Ambera to prosjekter klare for salg og utbygging i Spania: Ambera Duquesa og Ambera Desert Springs. Begge prosjekter er av betydelig størrelse.

Müller-Tyl forklarer at basert på deres forskning på amerikanske prosjekter har de konkludert med at konseptet deres fungerer best i prosjekter med 800 til 2.000 boenheter.

– En slik størrelse har to mål som er vesentlig for oss: et mangfold av beboere med mange forskjellige interesser som de har lyst til å dele med andre, og en betydelig kostnadsdelingseffekt både i byggefasen og i drift.

I Ambera Duquesa skal det derfor bygges 1.500 boliger og i Ambera Desert Springs 1.300.

Henter suksessen nå til Europa

– Som en del av Ambera-konsernet jobber Ambera Lifestyle som et dedikert selskap med det som er kjernen i fremtidens boform, nemlig en unik livsstil. Konseptet til Ambera er basert på «active adult communities» som ble etablert i USA allerede i 1960 i Sun City i Arizona. Ambera henter suksessen nå til Europa for første gang, sier Müller-Tyl.

Per i dag finnes det 2.000 slike communities i USA, ifølge Ambera.

– Hjertet i alle prosjektene er et aktivitetssenter som ledes av en aktivitetsvert som tilrettelegger for aktiviteter både ute og inne. I tillegg vil beboerne selv drive mange ulike interessegrupper enten det er en tidligere historielærer som vil starte en historieklubb, en kunstner som vil starte en maleklubb, en sjakkentusiast som tar ansvar for sjakk-klubben og mange andre ulike interesseklubber, sier Ellen Arnstad, administrerende direktør i Ambera Lifestyle, og legger til: – Etter hvert som de ulike fasene i begge prosjektene blir solgt og beboerne flytter inn, så vil tilbudet av interesseklubber øke.

Skal berike liv

Målet til Ambera Lifestyle er å bli en foretrukket livsstil i Europa som skal tilrettelegge for aktiviteter og tjenester som forenkler og beriker livene til beboerne.

– Dette er et verdiprosjekt, og vi skal både drifte og skape møteplasser som gjør at menneskene som møtes får et bedre liv, sier Frestad og understreker at selskapets pay off er boliger med fellesskap – om du vil.

Frestad fremhever at ingen liker å bli tvunget til å sosialisere seg, og ingen liker å føle seg utenfor.

Ambera Duquesa ligger vest fra Marbella, mellom Estepona og Sotogrande. 1.500 boliger skal bygges, samt et omfattende aktivitetssenter

– Ved å sørge for et bredt spekter av aktiviteter og opplevelser, og ved å gjøre dem lett tilgjengelige, åpner vi opp for et liv hvor både alenetid og sosialisering blir dine personlige valg når du velger en Ambera bolig. Så mye eller så lite som du vil – hver dag, sier han.

Ambera retter seg mot en prisklasse i middelklassen – hovedtyngden ligger i sjiktet mellom 2 og 4 millioner kroner. På grunn av stor skala blir felleskostnadene lave og inkluderer tilgangen til en rekke aktiviteter.

– I og med at interessegruppene skal drives av beboerne, blir det vinn-vinn for alle. De som vil delta kan delta gratis, og de som vil drive en av interessegruppene får brukt sine ressurser og kompetanse, samt dele kunnskap og opplevelser med andre, tilføyer Müller-Tyl.

Forebygger utenforskap

Grunnideen om boliger med fellesskap medfører også at beboerne vil kunne utvide sitt nettverk. Boformen forebygger dermed både ensomhet og utenforskap, og helsegevinstene er store.

Styremedlem Sylvia Brustad mener sosiale nettverk mellom mennesker er vesentlig. Hun har stor tro på den styrken som ligger i fellesskap.

– Et bokonsept der Ambera tenker barnefamilier og pensjonister sammen er spennende. Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet og god mental helse, et mer sosialt liv gjennom møteplasser og nettverk forebygger ensomhet og kjedsomhet, og gir bedre livskvalitet.

Dette er noe jeg fortsatt brenner for etter blant annet statsrådpost i Helse- og omsorgsdepartementet, samt i Barne- og familiedepartementet. Dette samsvarer med hva Ambera står for, sier hun.

Kjendis-ambassadører

Ambera jobber etter 9 av FNs bærekraftmål som innebærer miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft.

Salget på de to spanske prosjektene er nå i gang – og Ambera Lifestyle har blant annet Mats Zuccarello, Henrik Bjørnstad, Bjarte Myrhol og Jan Thomas som ambassadører som deler de verdiene som handler om sosial bærekraft og et bedre liv for de som velger fremtidens boform.

– Sosialt samspill er fellesnevneren for alle våre boligprosjekter. Vi tilbyr selveierboliger med tilgang til fellesarealer og organisering av aktiviteter iscenesatt av en aktivitetsvert. Med dette skaper vi møteplasser og tilrettelegger for fellesskap, avslutter Frestad.

Powered by Labrador CMS