NOK STRØM: Norge har mer enn nik strøm til å lade svært mange flere elbiler, men vanlig stikkontakt anbefales ikke å bruke. Foto: Hafslund
NOK STRØM: Norge har mer enn nik strøm til å lade svært mange flere elbiler, men vanlig stikkontakt anbefales ikke å bruke. Foto: Hafslund

Elbil-lader i garasjen øker boligens verdi

I dag ruller rundt 200 000 elbiler på norske veier og antallet er sterkt økende. Det fører blant annet til mange myter med tanke på strømforbruk.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ingen grunn til å bekymre seg for om det vil være nok strøm til alle. Hvis 90 prosent av landets fire millioner personbiler var elektriske ville vi trengt rundt 10 TWh mer strøm, og i dag produserer Norge allerede mellom 130 og 140 TWh i året. Utfordringen blir snarere å sette opp nok ladestasjoner, og sørge for en mest mulig sikker og effektiv lading, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett i en pressemelding.

Å lade en elbil tar ikke så mye strøm, og det er som regel ikke nødvendig å forsterke hovedsikringen for å lade hjemme. Men behovet for lading av elbiler øker i borettslag, sameier og privatboliger.

Reduser kostandene i felles garasjeanlegg

– Før var det snakk om ladepunkter til en og annen elbil, nå ønsker mange borettslag en lader på hver parkeringsplass. Mange boligkjøpere etterspør dette, og en leilighet øker i verdi hvis det følger med et ladepunkt, gjerne en ladeboks, poengterer Scahu.

Han anbefaler borettslag og sameier å kartlegge kapasiteten på forhånd så man ikke melder inn for stort effektbehov.

– Får vi beskjed fra installatøren om å levere et stort effektbehov, må strømnettet kanskje rustes opp. Da kan borettslaget få et anleggsbidrag som må betales, forklarer han.

I større anlegg kan det også lønne seg å installere et laststyringssystem.

– Strømnettet er lagt opp for å gi nok strøm til alle på den kaldeste vinterdagen, men alle bruker ikke maksimalt med strøm samtidig. Strømforbruket dessuten varierer en del gjennom døgnet, med typiske topper om morgenen og formiddagen, og om ettermiddagen. Det finnes flere smarte ladeløsninger som fordeler effekten slik at effektuttaket blir jevnet ut, sier Schau.

Ikke bruk stikkontakt

En normal installasjon i en privatbolig ikke er beregnet for mer enn 80 prosent varig belastning. Lading av elbil er å betrakte som varig belastning. Vanlige husholdningskontakter og skjøteledninger er ikke beregnet på lading av elbil, og slitasje eller fuktighet fra regn og snø kan føre til overopphetning og brannfare. En av de sikreste løsningene er en veggmontert ladeboks med egen strømkurs.

– Hvis man lader om natten med en 16 ampere kurs er bilen tilstrekkelig ladet til normalbruk. Man må installere et jordfeilvern type B i sikringsskapet. Slike jordfeilvern er normalt ikke installert i boliger, som stort sett har type A. Et A-vern kan settes ut av funksjon dersom det oppstår jordfeil i elbilens lader og da kan man få skader på elektriske apparater. De fleste ladebokser har som regel et B-vern innmontert, påpeker Schau.

Er det elektriske anlegget ditt gammelt, kan det lønne seg å få det sjekket av en registrert el-installatør. Gamle anlegg er ikke tilpasset lading av elbil, og kan trenge oppgradering for å sikre trygg lading.

Stor etterspørsel

76,6 prosent er andelen elbiler av det totale bilsalget solgt i Oslo i første halvdel av mars i år, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Beregninger fra Elbilbarometeret 2019 viser at anslagsvis 78.000 nordmenn planlegger å kjøpe en ny elbil det neste året. Med et anslått totalsalg på 150.000 personbiler kan markedsandelen for elbiler passere 50 prosent i Norge i 2019. I fjor var 32 prosent av nybilsalget en elbil.

Men til tross for at mange elbileiere kan lade i egen eller sameiets parkeringsanlegg, er det fortsatt nok av folk som bor slik til at de ikke får ladet, for eksempel i eldre bygårder og i sentrumsgater uten parkeringsplasser. Disse er henvist til andre ladesteder, og nå krever Elbilforeningen tiltak.

– Nordmenn flest er nå klar for elbil. Nå må myndighetene følge opp og sørge for at det blir bygd nok ladestasjoner for alle elbilene som de oppfordrer folk til å kjøpe, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Lovfestet rett

Målet til norske myndigheter er at det ikke skal selges bensin- eller dieselbiler her etter 2025. Fortsatt er man langt unna å dekke ladebehovet for borettslag og sameier. Tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Norsk elbilforening i november 2011, viser at rundt 400.000 nordmenn i borettslag og sameier vegrer seg for å kjøpe elbil fordi de mangler lademuligheter. Nå vil de ha myndighetene på banen.

– Sameier og borettslag har store utfordringer og utgifter når fellesgarasjen skal rigges for lading. Derfor er det behov for en statlig støtteordning for å få opp tempoet, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL.

I dag bor 1,5 millioner nordmenn i et borettslag eller sameie. Nesten halvparten av disse oppgir i undersøkelsen at de har vanskeligheter med å få til lading der de bor. Lauridsen understreker at forslaget om en støtteordning ikke er et forslag om noen permanent ordning, men for å få opp tempoet slik at Stortinget kan nå sitt mål etter å ha lovfestet retten til å få lade i sameier. Det er kun i spesielle tilfeller det kan nektes. Oslo kommune vedtok derfor å lage en støtteordning for utbygging av infrastrukturen som trengs fram til ladepunktet, ifølge Elbilforeningen.Et stort flertall elbileiere lader bilen hjemme daglig og ukentlig. Hele 88 prosent baserer seg på hjemmelading, men nesten halvparten av dem lader fortsatt fra vanlig stikkontakt. Denne andelen gått ned siden i fjor. Da oppga 63 prosent at de lader fra vanlig stikkontakt, mens altså i underkant av 50 prosent gjorde det samme i år. Å lade fra vanlig stikkontakt er stikk i strid med anbefalingene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og elbilforeningens anbefalinger.

Fakta

Slik fungerer lading av elbil

1. Du installerer ikke en lader, men et ladepunkt/ladeboks.2. Selve laderen sitter i elbilen, og mottar strøm via en kabel.3. Ved hurtiglading bruker man en ekstern lader/transformator som sender større mengder med strøm til bilen.4. Det finnes flere varianter av hurtiglading på ladestasjonene langs veien, med stadig økende ladeeffekt.

Powered by Labrador CMS