Aktuelt:

DYREBAR TID: Eiendomsmannen risikerer flere år i fengsel for grovt heleri og grov hvitvasking. På sosiale medier har han lagt ut flere bilder som dette.
DYREBAR TID: Eiendomsmannen risikerer flere år i fengsel for grovt heleri og grov hvitvasking. På sosiale medier har han lagt ut flere bilder som dette.

Eiendomsaktør tiltalt for grov hvitvasking

Strafferammen for lovbruddene er inntil seks år i fengsel.

Publisert Sist oppdatert

Politiet i Oslo har tatt ut tiltale mot en Oslo-mann i 40-årene, for overtredelse av straffeloven § 338 og 333, som omhandler hvitvasking og heleri. Både hvitvaskingen og heleriet karakteriseres som grov.

Forbindelser til gjengmedlem

I perioden desember 2019 til desember 2020 overførte han ved fire transaksjoner 850.000 kroner til en konto tilhørende en mann i Oslo «og/eller hans firma». Overføringen skjedde «til tross for at han forsto at det var utbytte av straffbar handling og/eller derved bidro til å kamuflere andres utbytte av straffbare handlinger».

Mottakeren av pengene er en kjent aktør (40) fra den kriminelle B-gjengen i Oslo. Gjengmedlemmet er tidligere dømt for hvitvasking og organisert kriminalitet, samt trusler.

Heleritiltalen er tatt ut på bakgrunn av Oslo-mannen ved fem transaksjoner i 2020 mottok halvannen million kroner til sin bankkonto fra en person i 30-årene. Dette til tross for at han forstod at det var utbytte fra en straffbar handling, ifølge tiltalen.

«Heleriet er grovt fordi det særlig legges vekt på hva slags handling utbyttet stammer fra, at fordelen gjerningspersonen har skaffet seg er betydelig, og om den skyldige har drevet heleri regelmessig», skriver politiadvokat Helge Vigerust ved Oslo politidistrikt i tiltalen.

«Buy and sell»

Oslo-mannen som er satt under tiltale, er eier av et firma som har eiendomsforvaltning og utleie av fast eiendom som formål. I 2020 hadde selskapet et resultat før skatt på snaut en million kroner.

På sosiale medier har mannen lagt ut bilder av Porsche og kostbare ur i Rolex-familien, under tittelen «We buy and sell».

Grov hvitvasking og grovt heleri straffes med fengsel inntil seks år. Ved avgjørelsen av om hvitvaskingen er grov skal det særlig legges vekt på hva slags handling utbyttet stammer fra, om utbyttet hvitvaskeren har hatt befatning med er av betydelig verdi, og om lovbryteren har drevet hvitvasking regelmessig. Gjelder det utbytte av narkotikalovbrudd, skal det også legges vekt på art og mengde av det stoffet utbyttet knytter seg til, ifølge Lovdata.

Dersom utbyttet stammer fra grovt ran, grov menneskehandel eller særlig grov narkotikaovertredelse, er straffen fengsel for hvitvasking og heleri inntil 15 år.

Powered by Labrador CMS