OPP: – Vi opplever kraftig økende leiepriser, sier Stian Carlsen.

Dyrere og dyrere å leie bolig

Utleieprisene økte med 9,3 for alle boligtyper i januar. Og de skal videre opp.

Publisert Sist oppdatert

Dette gjelder Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med januar i 2023.

– På lik linje med boligprisveksten i salgsmarkedet ser vi en kraftig økning i utleiemarkedet. Markedet påvirkes fortsatt av den økte tilførselen av boliger fra dem som venter med å selge. Det er mange utleieboliger på markedet, og leietakerne kan være  mer selektive. Likevel forventer vi fortsatt stigende utleiepriser, sier administrerende direktør Stian Carlsen i en pressemelding.

Oversikten deres fra region til region er slik:

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper økte med 7,5 prosent.

Det er færre henvendelser fra boligeiere som ikke får solgt, men fortsatt stor interesse fra leietakerne på boligene som ligger ute. Vi har ingen grunn til å tro at utleieprisene i Oslo skal ned i tiden fremover.

Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper økte med 6,8 prosent. 

Tre- og fireroms leiligheter økte mest i pris, men det var stort sett høy interesse på alle våre objekter. Leietakerne er noe mer prisbevisste, og har også mulighet til å være mer selektive på grunn av det store utbudet.

Bergen

Leieprisene for alle boligtyper økte med 4,2 prosent.

De fleste boligene som ikke ble leid ut før jul er nå utleid, og leieprisene er stabile. I Bergen forventer de at sommeren blir travel. Dersom en bedring i salgsmarkedet i tiden fremover gjør at mange utleieboliger forsvinner fra leiemarkedet, kan byen få en betydelig økning i leieprisene og økt kamp om leieboligene inneværende år. Dette vil spesielt ramme de svakeste på leiemarkedet.

Drammen

Leieprisutviklingen er moderat økende for de fleste boligtyper, uten at selskapet konkretiserer hvor mye.

Leiemarkedet i Drammen er balansert. De sentralene boligene med god standard og forutsigbare utgifter får best respons. I januar har det vært færre henvendelser fra boligeiere som ikke får solgt, som tyder på at markedet er i ferd med å normalisere seg.

Romerike

Heller ikke her vil Utleiemegleren oppgi økningen i prosent. 

I januar var gjennomsnittlig leiepris for en bolig på Romerike i porteføljen 13.792 kroner.

De opplever generelt sett høy etterspørsel på Nedre Romerike. At fortsatt mange vurderer å leie ut istedenfor å selge kan bety et betydelig større utbud av boliger på leiemarkedet fremover. Leietakerne er mer prisbevisste, og prisene stabiliserer seg derfori tiden fremover. Toppene fra 2023 kommer trolig ikke til å bli nådd.

Aktiviteten på Øvre Romerike har økt betraktelig i januar – ca. 20 prosent flere utleieoppdrag sammenlignet med samme periode i fjor. Det var ca. 30 prosent flere annonserte boliger på leiemarkedet i Ullensaker enn i desember. Økningen i antall boliger skyldes boligeiere som venter med å selge i påvente av et bedre salgsmarked samt ferdigstillelse av nye boliger på Jessheim.

Stavanger

Leieprisene for alle boligtyper økte med 6,7 prosent.

Leieprisene for nye, inngåtte kontrakter gir en økning på 25,4 prosent. Dette skyldes overtagelsen av ca. 230 kontrakter i utleieporteføljen til EM1SR-Eiendom. Den høye etterspørselen er i stor grad knyttet til rekrutteringen i energinæringen, som i kombinasjon med få utleieobjekter på markedet, har ført til markant høye leiepriser. 

Trondheim

Leieprisene for alle boligtyper økte med 11,1 prosent.

Antallet boliger til leie har gått noe ned sammenlignet med før jul, men fortsatt er det rekordmange ledige boliger sammenlignet med tidligere år. Toroms er de mest populære objektene.

Kristiansand

Leieprisene for alle boligtyper i Kristiansand og Agder økte med 10,1 prosent.

Selskapet mottar færre oppsigelser fra leietakerne, som sannsynligvis henger sammen leieprisvekten i regionen ved inngåelse av nye leieforhold. Hybler og bofellesskap utgjør hele 42 prosent av annonserte boliger, og det er generelt få utleieboliger i markedet. Spesielt tynt utbud er det på rekkehus, tomannsboliger og nyere leiligheter. Det er heller ikke mange boliger som havner på utleiemarkedet fordi boligeierne ikke får solgt. Salgsmarkedet i Kristiansand er fortsatt svært godt.

Østfold

Leieprisene for alle boligtyper økte med 5,6 prosent. Gjennomsnittleien var 12.928 kroner i januar.

Fra starten av januar til starten av februar har antall annonserte boliger økt med over 13 prosent. Erfaringsmessig vil det være økt aktivitet i markedet frem mot påske.

Vestfold

Leieprisene for alle boligtyper økte med 7,9 prosent. Gjennomsnittleien var 13.011 kroner i januar.

I likhet med boligprisveksten i salgsmarkedet, er det også prisøkning i utleiemarkedet i Vestfold og Grenland. Det er god tilgang på utleieboliger i markedet og flere venter med å selge, noe som gjør at de havner på utleiemarkedet for en periode.

Powered by Labrador CMS