KOSTBAR REKYL: Det kan straffe seg å lage kvalme under naboens visninger. Det har en huseier i Trondheim fått erfare.

Dømt til å betale erstatning etter å ha forpurret visning

Mannen gjorde alt for å ødelegge utleievisningene til naboen. 

Publisert Sist oppdatert

To naboer i Trondheim har i lengre tid vært uvenner, blant annet på bakgrunn av uenighet rundt veirett over en av eiendommene. En fersk dom i Trøndelag tingrett viser imidlertid at det kan bli dyrt å slenge med kjeften.

«En tyv og en svindler»

I henhold til dommen skulle den ene naboen leie ut huset, og i den forbindelse hadde han flere visninger av eiendommen. Men under visningen ropte den andre naboen at utleieren er «en tyv og en svindler», i tillegg til at han opptrådte truende.

Utleieren sørget for å filme opptrinnet, som ble lagt frem i retten, etter at utleieren krevde erstatning for tapte husleieinntekter. I tillegg ble det lagt frem dokumentasjon, hvor potensielle leietakere forklarte at de reagerte på oppførselen og fikk inntrykk av at naboen forsøkte å ødelegge visningen.

Det ble også lagt frem en e-post fra en annen potensiell leietaker, som gir uttrykk for at de liker plassen og huset, men at de opplever det «uneasy» å ha naboen så tett innpå seg.

Utleieren mener naboen har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og at han som følge av dette ble påført et økonomisk tap i form av tapte leieinntekter for tre måneder.

- Burde håndtert det på en annen måte

Og det er retten helt enig i. Trøndelag tingrett mener det er sannsynliggjort at naboens oppførsel fikk som konsekvens at huset ikke ble leid ut som planlagt, og at naboen dermed må svare for de tapte husleieinntektene.

Retten har merket seg uenigheten mellom naboene om den tidligere nevnte veiretten, men poengterer at det ikke gjør oppførselen legitim. I den grad mannen var misfornøyd med naboens bruk av eiendommen, kunne og burde han håndtert dette på en annen måte enn å forstyrre visingene, skriver domstolen. Slik retten ser det måtte det være åpenbart at oppførselen vanskeliggjorde naboens muligheter for å leie ut boligen, skriver retten videre.

Retten er videre av den oppfatning at naboen har oppfylt tapsbegrensningsplikten, siden han fortsatte å forsøke å leie ut boligen til tross for mannens opptreden. Retten bemerker også at utleieren, som følge av opplysningsplikten i leieforhold, ikke kan lastes for at han opplyste potensielle leietakere om det turbulente naboforholdet.

Mannen ble etter dette dømt til å betale naboen 70.800 kroner til dekning av tre måneders tapt husleie. I tillegg må mannen betale utleierens sakskostnader på 17.000 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS