VERDIVURDERERNE: DNB Næringsmeglings verdivurderingsavdeling. Fra venstre: Anders Steinsland Haugan, Even Øverli, Jeremy Nicholas, Richard Gilde, Håkon Lindvik Stubrud

DNB Næringsmegling: Stor etterspørsel etter verdivurderinger

DNB Næringsmegling vil trolig sette omsetningsrekord innenfor verdivurdering i år. Etterspørselen drives frem av økt usikkerhet om verdien på eiendommene.

Publisert Sist oppdatert

Verdivurderingsteamet i DNB Næringsmegling melder om sterk omsetningsvekst i år sammenlignet med samme periode i fjor. Når året er over, forventer selskapet å ha gjennomført over 1.200 uavhengige verdivurderinger av eiendom med en totalverdi på over 250 milliarder kroner.

Det er økt usikkerhet om eiendomsverdiene som har bidratt til at behovet for verdivurderinger øker. Økt oppmerksomhet fra offentlige tilsynsorganer og krav om verdivurdering henger sammen med at de lange rentene har steget med 150 basispunkter.

– Vi opplever betydelig etterspørsel etter rådgivning og økende oppdragsmengde innen uavhengig verdivurdering. Domstolene kaller oss eksempelvis ofte inn som sakkyndig vitne i rettstvister, sier Richard Gilde, direktør for Verdivurdering i DNB Næringsmegling.

Gilde har mer enn 25 års erfaring med næringseiendom og er MRICS-sertifisert (Member of Royal Institution of Chartered Surveyors) siden 2015.

DNB Næringsmegling har avdelingskontorer i Trondheim, Bergen og Stavanger, som den eneste av meglerne. Gilde mener lokalkunnskap og nærhet til markedet i alle storbyene gir selskapet et unikt referansegrunnlag.

– Vi er i dag er den største verdivurdereren av utviklingseiendom til bolig. Vi har en stor referansebase for tomtebelastning på boligcase som konkurrentene våre ikke har. Dette har vi lykkes å kapitalisere på, sier Gilde.

Han er fornøyd med utviklingsteamet, som han mener har en god kompetansebredde.

– Det er viktig når man skal verdsette eiendom og belyse en problemstilling fra ulike vinkler. Det gir bedre resultater, sier Gilde.

Powered by Labrador CMS