KÅRING: Er dette landets mest attraktive by?
KÅRING: Er dette landets mest attraktive by?

Disse tre konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by

Juryen vil besøke de tre finalistene i dagene før den kårer vinneren i midten av september.

Publisert

Hamar, Porsgrunn og tettstedet Straumen i Inderøy kommune i Trøndelag konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2020. De er alle mindre byer og steder som legger til rette for bærekraftig utvikling gjennom å skape attraktive og levende sentrum, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Årets finalister viser at det ikke kun er Norges største byer som gjør solid og langsiktig byutviklingsarbeid. Også i mellomstore byer og på mindre steder skapes gode sentrum og lokalsamfunn, sier juryleder Alexandria Algard.

Finalistene bygger på egne kvaliteter og ressurser og skaper sentrum som legger til rette for byliv og rekreasjon, mener jurylederen.

LES OGSÅ: Har tjent fett på de to gamle eiendommene

- Denne våren har vi kanskje mer enn noensinne, opplevd viktigheten av kvalitet i våre bygde omgivelser og rekreasjonsmuligheter i våre sentrum og nabolag. Årets finalister har på ulike måter foredlet stedets egne kvaliteter ved å skape attraktive sentrum med gode møtesteder, påpeker hun.

På grunn av koronasituasjonen er kåringen av Norges mest attraktive by utsatt til høsten. I begynnelsen av september vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren i midten av september.

Her er deler av juryens omtaler:

LES OGSÅ: Bladde opp 305 mill for kremtomta - nå skal det planlegges

Sentrumsområdet i stasjonsbyen Hamar har de siste årene blitt transformert gjennom betydelig satsing på byrom, arkitektur og medvirkning. Nytt kulturhus med opparbeidet torg og restaurert basarbygning gjør sentrum sterkere og har gitt ny giv til bylivet. Sentrumsutviklingen fremstår som helhetlig og langsiktig. Kommunen har arbeidet systematisk med å innhente kunnskap om hvordan byen fungerer. Juryens inntrykk er at Hamar har vist evne til gjennomføring og at arbeidet har gitt solide resultater gjennom økt byliv, omsetning og befolkningsvekst.

Tettstedet Straumen med nær 1.700 innbyggere er kommunesenter i Inderøy kommune. Her har kommunen i tett samarbeid med næringsliv, foreninger og ildsjeler gjort spennende grep for å skape et attraktivt sentrum. Juryen merker seg at flere tomme sentrumsbygg er brukt til nye funksjoner, lokale nisjetilbud og aktiviteter, og at dette har vært med på å skape nye møteplasser. Juryen ser at satsing på turisme og ny bruk av kulturminner er tydelige strategier i samfunnsutviklingen. Straumen er et forbilde for andre steder da de bruker det de har, foredler dette og skaper en sterk og tydelig identitet for stedet.

LES OGSÅ: Noen ganger blir avstandene bare for lange

Den tradisjonsrike industribyen Porsgrunn har i lengre tid arbeidet systematisk og målrettet med å skape et attraktivt sentrum. Kommunen har satset tydelig på kultur som en generator for byutvikling, med kulturhus, kunsthall, nytt sjøfartsmuseum og ny kirke. Juryen mener Porsgrunn utmerker seg med frisk satsing på arkitektur og på gode byrom, som til sammen endrer opplevelsen og bruken av sentrum. Det er særlig Kulturkvartalet mellom stasjonen og elva som har sett en spennende utvikling. Elvepromenaden gjenoppretter kontakten med elveløpet. Porsgrunn viser hvordan byer og tettsteder med liten vekst og med behov for omstilling kan være offensive og ta grep for å snu utviklingen i ønsket retning.