VEKST: På 60 år har den lille lokale bedriften blitt en stor aktør, ikke minst på bilsiden og eiendom.
VEKST: På 60 år har den lille lokale bedriften blitt en stor aktør, ikke minst på bilsiden og eiendom.

Noen ganger blir avstandene bare altfor lange (+)

Harila så dagens lys på 1950-tallet som maskinentreprenør. Etterhvert gikk de over i bilbransjen, før selskapet for 20 år siden også tok steget inn i eiendom.

Publisert

Harila Gruppen med røtter i Finnmark omsetter i dag for omtrent 600 millioner årlig. Harila Eiendom som holder hus i Tromsø eier og forvalter cirka 45.000 kvadratmeter næringsbygg fra Mo i Rana til Svalbard. Porteføljen inkluderer blant annet kjøpesenter, flere bilforretninger og kontorbygg.

- Den geografiske spredningen er mer negativ enn positiv for oss, og et utslag av tilfeldigheter gjennom årene. Opprinnelig var det flere eiere med flere selskaper som vi nå har kjøpt opp, og det bærer porteføljen preg av når du ser virksomheten vår på kartet, sier Bård Harila som er en av eierne.

LES OGSÅ: Bygger ny næringspark til 100 mill

Han forteller blant annet at de solgte seg ut av Bodø fordi det var for langt unna, mens de blir værende på Finnsnes der de har flere eiendommer.

- Der er det fortsatt praktisk for oss å være, dessuten er det ikke så langt unna Tromsø, påpeker han.

Dessuten har selskapet bilforretninger spredt rundt om på toppen av Norge, som i Alta, Hammerfest og Vadsø.

- Vår nyeste forretning sto ferdig i Hammerfest i fjor, en investering på 35-40 millioner kroner. Noen synes vi er gærne som bygde den, men det ble nå bare sånn, ler Harila.

- Er dere inne i boligmarkedet også?

LES OGSÅ: Raider det gamle villastrøket

- Ikke annet enn at vi tilfeldigvis har vært innom ett og annet prosjekt. Det er næringsbygg vi vil spesialisere oss på. Vi har ingen store byggeprosjekter på gang per i dag, nå handler det mer om å vanlig ombygging og tilrettelegging for de leietakerne vi allerede har. Men det kan snu seg raskt, i neste uke kan svaret mitt være annerledes, poengterer han.

Harila Eiendom i tall 2018 (2017):

Driftsinntekter 46 mill (43 mill). Driftsresultat 15 mill (17 mill).

Resultat før skatt 19 mill (8 mill). Årsresultat (18 mill (7 mill).

Eiendeler 495 mill (468 mill).

Harila sier at konkurransen i næringsmarkedet i Nord er ganske hard – i de større byene.

- Men med en gang du kommer ut i grisgrendte strøk dabber interessen av. Der er det ofte mangel på kapital og kanskje også vilje og evne i tillegg. Dessuten er det vanskeligere å selge bygg der ute selv om de er fornuftige og har gode leiekontrakter. Og særlig hvis det er enkeltstående bygg - noe vi for eksempel ser flere steder i Finnmark, sier han.

- Betyr planene om store flyplasser mye for områdene som får dem i nabolaget?

- Jeg mener mange aktører er vel optimistiske med tanke på hva slike investeringer medfører i eiendomsverdi. Jeg er temmelig nøktern og tror ikke på Eureka fordi det kommer en ny flyplass, understreker han.

Tromsø har sett jevn vekst i de senere årene, noe som har ført til hard konkurranse om leietakerne.

- At flere nybygg også tar unna leietakere har ført til en del ledig kapasitet særlig i kontormarkedet. De som sitter med gamle bygninger må derfor være forberedt på å bygge om lokalene ellers får de etterhvert ikke leid ut noe som helst. Noen vil kanskje klare seg for en stund, men etterhvert kommer de til å bli utkonkurrert av dem som virkelig frisker opp og tilpasser lokalene sine, sier han.