OPPGITT: Norsk Eiendoms adm. direktør Tone Tellevik Dahl er oppgitt over forskjellsbehandlingen mellom boligutleie og næringsutleie etter å ha lest om hvordan boligutleiere nå rømmer markedet, til tross for rekordhøye leiepriser.

– Diskrimineringen av profesjonell boligutleie må opphøre

Norsk Eiendom krever handling i statsbudsjettet og mener forskjellsbehandling mellom profesjonell boligutleie og næringsutleie vil gi et enda vanskeligere utleiemarked for leietakerne.

Publisert Sist oppdatert

– Nå må politikerne våkne. De sier at de ønsker seg profesjonalisering av utleiemarkedet, men gir ikke bransjen verktøyene den trenger for å gjøre det lønnsomt å satse i et marked som skriker etter flere boliger. Jeg forventer at Stortinget tar grep i behandlingen av statsbudsjettet for 2024, ved å innføre saldoavskrivning for utleieboliger i det profesjonelle markedet, på lik linje med andre typer bygg. Hvis ikke vil utleiemarkedet krympe ytterligere og prisene gjøre det tilnærmet umulig å leie boliger særlig i de store byene, sier Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.

Hun er oppgitt etter at Norsk Eiendom lenge har kritisert den manglende skattemessige likebehandlingen mellom profesjonell boligutleie og næringsutleie. Norsk Eiendom mener at denne forskjellsbehandlingen gjør at mange potensielle næringsaktører vegrer seg for å satse på boligutleie fremfor utleie av for eksempel lagerbygg.

– Nå ser vi konsekvensene, senest ved at et selskap som Quality Living Residential ifølge Estate Nyheter dropper planen om utleieboliger på Brattlikollen i Oslo fordi de ikke kan regne prosjektet hjem.

Hun viser til de siste dagers oppslag i Estate Nyheter, som med all tydelighet viser at markedet for boligutleie er i fullstendig ubalanse.

– Utleiemeglerens regnestykker, som Estate Nyheter refererte på torsdag, viser at utleier må kreve mellom 34 000 kroner og 52 000 kroner i leie for en leilighet verdt seks millioner kroner for å oppnå en direkte avkastning på bare fire prosent, avhengig av leilighetens belåningsgrad. Renteøkninger og inflasjon er selvsagt medvirkende årsaker til den manglende lønnsomheten, men det som trekker ekstra ned for den profesjonelle delen av utleiemarkedet er den manglende muligheten til å trekke fra verdiforringelsen som oppstår over tid på skatteseddelen. All bygningsmasse taper verdi over tid, understreker Norsk Eiendoms direktør.

Tone Tellevik Dahl mener at utleiemarkedet lenge har hvilt på private aktørene, som står for ca. 80 prosent av utleieobjektene. Bare 20 prosent av markedet har blitt dekket av profesjonelle aktører som har valgt å investere i boligutleie, til tross for små marginer. Tone Tellevik Dahl frykter at markedet nå vil smuldre opp, med mindre politikerne tar grep og stopper den skattemessige diskrimeringen av profesjonell boligutleie.

I dag er det slik at næringseiendom skattemessig saldoavskrives med to eller fire prosent årlig, mens utleieboliger ikke kan avskrives overhodet. Norsk Eiendom-sjefen slår fast at alle bygg trenger rehabilitering og oppgradering for å sikre økt levetid og bærekraftige løsninger over tid.

– Og folk som leier skal kunne vite at deres hjem holder god kvalitet over tid. Nå kan drømmen om profesjonalisering av utleiemarkedet forsvinne. Eiendomsaktører som har investert i utleieboliger må selge ut porteføljen sin fordi de ikke klarer å regne hjem prosjektene sine, og flere kommer til å følge etter Quality Living Residential hvis ikke det handles nå. Den største taperen som følge av denne politikken er alle dem som står i kø for en utleiebolig. Som bransjeforening for de profesjonelle boligutleierne vil Norsk Eiendom slåss for innføring av saldoavskrivning når stortingspolitikerne i høst skal behandle neste års statsbudsjett, lover Tone Tellevik Dahl.

Powered by Labrador CMS