Bolig:

SENTRALT: Tomten ligger sentralt på Rud Hauger-området, og har umiddelbar nærhet til busstopp og kun 300 meters avstand til Kolsås stasjon.
SENTRALT: Tomten ligger sentralt på Rud Hauger-området, og har umiddelbar nærhet til busstopp og kun 300 meters avstand til Kolsås stasjon.

Celina Midelfart er blant eierne av Plantasjen Bærum. På sikt vil de bygge boliger

Startup 5 AS ønsker å utvikle eiendommen til en fremtidsrettet boligtomt.

Publisert

I et innspill til kommuneplanenes arealdel 2022-2042 i Bærum har Arcasa Arkitekter – på vegne prosjektutvikler Startup 5 AS – sendt inn en skisseforslag for Plantasjen Rud i Johs. Haugeruds vei 20. Eiendommen er regulert til forretning, og i kommuneplanen med formål næringsvirksomhet.

– Dagens forretningsareal benyttes av Plantasjen, men beliggenhet og størrelse gjør at dagens forretning er for stor. Mesteparten av arealet består av bygning og asfalterte arealer. Dagens forretningsareal med parkeringsplass ble påbegynt i 2005 og stod ferdig i 2007. Eier ønsker å utvikle eiendommen til alternativ fremtidsrettet bruk som boligtomt, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bærum.

Tomten ligger sentralt på Rud Hauger-området, og har umiddelbar nærhet til busstopp og kun 300 meters avstand til Kolsås stasjon. I Planprogrammet er Kolsås definert som et prioritert vekstområde langs bane.
Området har utbygd skolekapasitet og store arealer tilrettelagt for idrett.

– Vest for området ligger et større eksisterende boligområde. I tillegg er det kort vei til naturressurser langs Sandvikselva, skriver arkitektselskapet, som mener at området er godt egnet til boligformål.

Prosjektet tenkes å knytte sammen eksisterende boligområde i vest med Kolsås stasjon, og skole -og idrettsområdene i syd med grøntområdene langs Sandvikselva i nord.

Dagens parkeringsareal til forretningsarealene benyttes delvis som avlastningsparkering til idrettsfasilitetene i området. Denne parkeringsfasiliteten med ca. 200 p-plasser tenkes videreført i et underjordisk parkeringsanlegg syd i prosjektet.

– Skisseforslaget viser en bygningsstruktur med variert etasjehøyde, fra rekkehus til blokk, som er organisert som 4 tun. Hvert tun får et innvendig felles gårdsrom, og knytter seg mot felles gangforbindelser nord-syd og øst-vest i utearealene mellom tunene.
I senterpunktet for tunene tenkes mulighet for fellesfunksjoner for boligene, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Startup 5 AS eies av Handelspark AS, som har en rekke aksjonærer. Ifølge årsregnskapet for 2020 er de fire største eierne HBT Support AS (Henrik B. Tschudi, 32% ), AS Anderssen Byg Invest (16%) og Midelfart Capital (Celina Midelfart, 7%) og Pescara AS (Hermine E M Malling, 7%).

Styreleder i Handelspark AS, Morten Malling, sier til Estate Nyheter at Plantasjen har en lang leiekontrakt med opsjon på forlengelse.

– Et eventuelt boligprosjekt ligger langt frem i tid, påpeker Malling.

Powered by Labrador CMS