AMNESTI: Det er politisk flertall for å innføre amnesti mot bygge- og deleforbudet i åtte uker. Her må alle kjenne sin besøkelsestid, skriver Ræder-partner Jøran Kallmyr. Foto: Nicolas Tourrenc

Bygge- og deleforbudet: – Kan bli søknadsbonanza i Oslo

Det ser ut til at det er flertall for å gi åtte ukers «bygge- og deleforbud» amnesti i Oslo kommune. Da må du søke!

Publisert Sist oppdatert

Aftenposten skriver 15.2.23 at det er politisk flertall for å innføre amnesti mot bygge- og deleforbudet i åtte uker. De som søkte for sent for å nå fristen den 6. april i fjor skal også få behandlet sine saker.

Her må alle kjenne sin besøkelsestid. For en byggetillatelse er gyldig i tre år, og dermed bør alle som har utbyggingsmulighet sende inn søknad nå. Forskjellen mellom den gamle planen og det nye forslaget er dramatisk. Utnytelsen har blitt redusert med over 40% hva gjelder BYA. I tillegg har det kommet krav om minste tomtestørrelse pr boenhet på 600 m2 for bolighus. PBE foreslår riktignok nå bare 450 m2 tomt for to- og tremannsboliger.

I forslaget som Aftenposten omtalte 10.02.23, og som nå skal ha fått flertall, stilles det noe begrensende krav. Dette er 22% BYA (mot 16% BYA i forslag til ny småhusplan), 60% av tomten skal være uten terrenginngrep og seks meter mellom bygninger (mot åtte meter i forslaget). Som i forslaget skal alle store trær bevares.

Det er interessant at Venstre viser til at disse punktene er de viktigste endringene i Småhusplanen. Det kan også tyde på at det danner seg et flertall å moderere forslaget fra PBE. Å gå fra 24% BYA til 16% BYA i det området med best kollektivdekning i hele Norge, er ikke akkurat god miljøpolitikk, og det er det nok flere som nå har innsett.

Selv med disse begrensningene er det stor differanse på hva PBE har foreslått og hva som kommer til å bli tillatt i åtte uker fremover. Politikerne tar et forbehold om at det er lovlig å innføre dette amnestiet, men det kan jeg ikke se er noe problem. På samme måte det er lovlig å innføre et midlertidig forbud mot tiltak er det lov for politikere å oppheve det.

Arkitektkontorene, som kanskje har hatt litt lite å gjøre nylig, vil nok komme godt ut av dette. Åtte uker er ikke lang tid til å lage en god rammesøknad, men det er fullt mulig.

Artikkelforfatteren er partner i Advokatfirmaet Ræder

Powered by Labrador CMS