PÅBYGG: Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet.
PÅBYGG: Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet.

– Byantikvarens alternativ er ikke gjennomførbart

Ifølge Dark Arkitekter, som er engasjert av Odd Fellow Ordenen, vil Byantikvarens alternativ sperre for utviklingen av Stortingsgata 28.

Publisert Sist oppdatert

Planforslaget for Stortingsgata 28 er lagt ut på nytt offentlig ettersyn. Mens Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet, har Byantikvaren utarbeidet et eget alternativ.

Byantikvarens alternativ «har strammere maksimale rammer for utvikling av et påbygg, som ivaretar hensynet til opplevelsen av Odd Fellow-bygningen og lysforhold for naboeiendommen», som det heter i planforslaget. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler Byantikvarens alternativ.

Nå har Dark Arkitekter, som er fagkyndig for Odd Fellow Ordenen, sendt en uttalelse til PBE. I et brev til etaten skriver arkitektselskapet at Byantikvarens alternativ i praksis vil «utgjøre en sperre for utvikling og rehabilitering av eiendommen».

– Planforslaget til A/S Stortingsgaten 28 AS og Dark gjennomfører intensjonen for eiendommen i Kommuneplanens arealdel. Forslaget er i tråd med den politiske viljen for sentrumsutvikling tett ved knutepunkter, og fortetting i allerede bebyggede områder. Alternativ 2, på den annen side, er altså i praksis en regulering som låser dagens situasjon på eiendommen, heter det i brevet.

Ifølge Dark vil nødvendige tiltak for ivaretakelse av bygningsmasse og byromsfunksjoner ved eiendommen forhindres dersom alternativ 2 vedtas.

– Det er viktig at PBE og bystyret ikke lar seg forlede til å vedta et planalternativ som på papiret åpner for en liten (begrenset) utvikling, men som i praksis vil fungere som en hindring for utvikling av eiendommen. PBE / bystyret må forstå at alternativ 2 ikke er gjennomførbart om det skulle bli vedtatt.

– Videre vil vi – uansett – påpeke det faktum at alternativ 2 ikke er tilstrekkelig og forsvarlig utredet som et fullverdig alternativ. Innvendige forhold og begrensninger er ikke tatt hensyn til pga. manglende kjennskap. Regulering på sviktende og ufullstendig grunnlag vil i seg selv være ugyldighetsgrunn dersom alternativ 2, mot formodning, skulle vedtas som ny regulering for eiendommen, skriver arkitektselskapet.

Powered by Labrador CMS