Analyse:

GODT ÅR: Administrerende direktør Anders Bakken Eriksen i Bonum Gruppen kan se tilbake på et år med gode tall.
GODT ÅR: Administrerende direktør Anders Bakken Eriksen i Bonum Gruppen kan se tilbake på et år med gode tall.

Bonum Gruppen økte overskuddet – eierne tar 40 mill. i utbytte

Styret i Bonum Gruppen vil innta en opportunistisk tilnærming til investeringer i bolig- og næringseiendom.

Publisert

Konsernregnskapet for Bonum Gruppen AS for 2021 viser inntekter på 299,2 millioner (180,9 mill. i 2020), mens årsresultatet landet på 41,2 millioner (17,5 mill. i 2020).

Konsernets virksomhet omfatter utvikling av eiendom gjennom plan- og byutviklingsarbeid, oppføring av bygninger, samt investeringer i og forvaltning av næringseiendom via selskaper som sammen deler merkenavnet Bonum.

– Konsernet øker stadig sin portefølje av kontantstrømeiendom, og kjøper både eksisterende handels- og næringsbygg, samt utviklingstomter for disse formålene. Satsingen på næringseiendom er en naturlig konsekvens av økt prosjektstørrelse og krav til ulike former for eiendom i byutviklingsprosjekter der volumet er stort, samt en fortsatt tro på god lønnsomhet i utvikling av sentral næringseiendom, skriver styret i årsberetningen.

Styret er fornøyd med utviklingen, og den er i tråd med styrets forventninger. De forventer at konsernets samlede salg av eiendom og eiendomsportefølje vil fortsette å øke de kommende år.

De anser også at det fortsatt er lav risiko for et dramatisk og vedvarende fall i boligprisene.

– Styret vurderer at konsernet er godt rigget for tiden fremover, og vil innta en opportunistisk tilnærming til investeringer i bolig- og næringseiendom i det kommende år.

Det er satt av 39,8 millioner kroner til utbytte.

Powered by Labrador CMS