BITTER BOLIGKRANGEL PÅ BYGDØY: Oslo tingrett ga kjøperne medhold i en del av klagepunktene, men store deler av erstatningen blir spist opp av sakskostnader som partene selv må dekke. – Advokatene vant, sier utbyggeren.
BITTER BOLIGKRANGEL PÅ BYGDØY: Oslo tingrett ga kjøperne medhold i en del av klagepunktene, men store deler av erstatningen blir spist opp av sakskostnader som partene selv må dekke. – Advokatene vant, sier utbyggeren.

Boligsalgstvist på Bygdøy etter lang tappetid på varmtvann

Boligkjøperne krevde flere millioner i erstatning for feil og mangler, men ble tilkjent 900.000 kroner - og må selv dekke store beløp i sakskostnader. 

Publisert Sist oppdatert

- Hverken vi eller boligkjøperne gikk ut som seierherrer i denne saken. Du kan skrive at advokatene vant.

Det sier daglig leder Frode Røste i Beauty Eiendom, etter at Oslo tingrett nylig har felt dom i en boligsalgstvist i Oslo, nærmere bestemt i Huk Aveny i Oslo.

Bakgrunnen er feil og mangler ved overlevering av en ny bolig, som stod ferdig i september 2021. Utbygger var Midgard Eiendom, hvor Beauty Eiendom eier 90 prosent av aksjene.

Stor avstand mellom partene

Opprinnelig skulle boligen være ferdigstilt «i desember 2020 eller første kvartal 2021» i henhold til avtalen mellom partene. I et rettsforlik fra desember 2023 ble det avtalt at Midgard Eiendom skulle utbetale 450.000 kroner i dagmulkt til kjøperne. Men det har vært stor uenighet mellom partene når det gjelder leveransen for øvrig, hvor kjøperne har påpekt mangler, mens utbygger har ment at leveransen er omtrent som den burde være.

Dermed endte det med rettssak i Oslo tingrett, hvor kjøperne la frem en liste med i alt 17 punkter med mangler. Blant punktene var manglende brannskille i kjelleretasjen - som har ført til at utleieenheten ikke kan leies ut, skader på parketten, slett finish på malerarbeider og manglende håndløper til kjellertrappene. 

I tillegg var det blant annet anført at terrassedøren var utadslående mens det var avtalt skyvedør, lang tappetid på varmtvann i enkelte rom, manglende utekran på uteterrassen, for høyt rekkverk på uteterrassen, feil størrelse på dusjsoner, feilmontert ildsted og manglende brannslokkingsapparat.

Oslo tingrett slår innledningsvis fast at oppføring av ny bolig til forbrukere reguleres av bustadoppføringslova. Loven sier at det foreligger mangel dersom resultatet ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen eller av bestemmelsene bustadoppføringslova. Samtidig sier loven at «entreprenøren skal utføre arbeidet på faglig godt vis og ellers ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg».

Rettens administrator Hans-Christian Ingebrigtsen har gjennomgått stridspunktene i detalj, og har kommet til at saksøker får medhold i noe, mens andre klagepunkter avvises. Blant punktene hvor kjøperen får medhold, er størrelsen på dusjsonene. Her var kjøperne misfornøyd over å ha fått levert dusjsoner som var rundt ti centimeter smalere enn hva som var bestilt. Verdireduksjonen settes til 90.000 kroner for tre bad.

Retten har videre innrømmet prisavslag på 72.500 kroner for terrassedøren, hvor det feilaktig er satt inn en slagdør i stedet for skyvedør. Domstolen er også enig i at ett minutts tappetid for varmtvann er i lengste laget, og tilkjenner kjøper 150.000 kroner i prisavslag for dette punktet.

Når det gjelder manglene ved hybelleiligheten i kjelleren, har retten kommet til at Midgard Eiendom skal ut med 351.000 kroner til huskjøperne, til dekning for manglende utleieinntekter i perioden oktober 2021 til desember 2023.

Med tillegg av en del andre punkter som tar for seg blant annet manglende finish, har Oslo tingrett kommet til at kjøperne skal tilkjennes totalt 902.569 kroner i prisavslag og erstatning.

Må bære egne saksomkostninger

Retten har kommet til at partene skal bære egne saksomkostninger. En rettssak som dette kommer raskt opp i flere hundre tusen kroner i advokatkostnader på begge sider.

- Saksøkerne har fått medhold i at det forelå et stort antall mangler ved boligen, som saksøkte ikke har utbedret eller akseptert å erstatte. Men en lang rekke krav har ikke ført frem, og det har skjedd store endringer av krav og posisjoner etter stevningen. Saksøkte er den profesjonelle parten i kontraktsforholdet, og bevisførselen viste at saksøkte selv under hovedforhandlingen fortsatt ikke hadde dokumentert noe så alvorlig som utbedring av forskriftsmessig brannskille til kjellerleiligheten, skriver Oslo tingrett i dommen.

Prosessfullmektig for boligkjøperne var advokat Christoffer Fleischer. Prosessfullmektig for Midgard Eiendom var advokat Matias Hansen Apelseth v/advokat Henrik Christian Grønstad.

Dommen er ikke rettskraftig.

Midgard Eiendom har ikke avklart om dommen skal ankes.

- Jeg har ikke hatt anledning til å sette meg inn i dommen i sin helhet. Eventuell anke vil avklares i samråd med våre advokater, sier Frode Røste i morselskapet Beauty Eiendom.

Powered by Labrador CMS