MØTES I RETTEN: Nærmere 100 boligkjøpere i OBOS-prosjektet Røakollen mener parkeringsplassene ikke tilfredsstiller TEK10- kravene. I neste uke er det duket for rettssak i Oslo tingrett.
MØTES I RETTEN: Nærmere 100 boligkjøpere i OBOS-prosjektet Røakollen mener parkeringsplassene ikke tilfredsstiller TEK10- kravene. I neste uke er det duket for rettssak i Oslo tingrett.

86 boligkjøpere krever millionerstatning av OBOS

Mener parkeringsplassene i dette boligprosjektet på Røa er mangelfulle.

Publisert Sist oppdatert

Neste uke er det oppstart i en rettssak mellom beboere i et boligprosjekt på Røakollen og Aslaksveien 20 AS. Sistnevnte eies av OBOS og stod for oppføringen av boligprosjektet, som ble overtatt av kjøperne i 2021. Beboerne har stevnet Aslakveien 20 AS, fordi de mener at parkeringsplassene ikke er i henhold til regelverket.

Krever 200.000 for hver P-plass

Prosessfullmektig for boligkjøperne er advokat Ole Tokvam i advokatfirmaet Ræder Bing. I et sluttinnlegg som er levert Oslo tingrett, fremgår det at boligkjøperne mener at i alt 97 parkeringsplasser er feil utformet. Saksøkerne krever 200.000 kroner i prisavslag for hver parkeringsplass, som totalt bringer erstatningskravet opp i snaut 20 millioner kroner.

- Saksøkernes parkeringsplasser er mangelfulle, jf. bustadoppføringslova (buofl.) § 25 annet ledd første punktum, jf. TEK10 §§ 8-1 og 12-5 første ledd, da utforming – herunder bredder, søyleplassering og manøvreringsareal – ikke oppfyller de funksjonskrav som oppstilles i de ovennevnte bestemmelser i TEK10. SINTEF har med utgangspunkt i sine anvisninger i byggdetaljblad 312.120 av mars 2015 foretatt en vurdering av samtlige parkeringsplasser i anleggseiendommen opp mot funksjonskravene i TEK10, og kommet til at saksøkernes parkeringsplasser ikke overholder disse, heter det i sluttinnlegget signert advokat Tokvam.

Prosessfullmektig for Aslakveien 20 AS er advokat Egil Jarslett i advokatfirmaet CLP. Han avviser kontant saksøkernes krav.

- Det er flere grunner til at saksøkernes krav ikke kan føre frem, skriver Jarslett i sitt sluttinnlegg.

Han lister blant annet opp at «en rekke av parkeringsplassene som er omfattet av saken, oppfyller funksjonalitetskravet i TEK 10». Videre at «det store flertallet av saksøkerne fikk opplyst at flere parkeringsplasser ville få en bredde ned mot 2,30/2,35 meter, at det måtte påregnes "søyler, tverrvegger og endevegger" som ville oppta noe av parkeringsbredden og at de kunne avvike fra Sintef og Statens Vegvesens anbefalinger».

Mener beboerne har vært for trege med å klage

Jarslett viser også til at flere parkeringsplasser ble kjøpt som tilleggsplasser etter at leilighetene var overtatt fra Aslakveien 20 AS. «Kontraktene for disse tilleggsplassene gjorde det klart at parkeringsplassen hadde blitt "befart av kjøper og overtas som den er". Ingen av saksøkerne som har kjøpt tilleggsplasser på bakgrunn av slike kontrakter, kan gjøre mangelskrav gjeldende», skriver Jarslett i sitt sluttinnlegg.

Til slutt anfører CLP-advokaten at «Saksøkernes eventuelle mangelskrav er alle tapt som følge av sen reklamasjon», og begrunner dette med at fellesreklamasjonene er fremsatt mellom ett og i underkant av tre år etter at parkeringsplassene ble tatt i bruk.

- Reklamasjonene er klart ikke fremsatt innen "rimelig tid", mener Jarslett.

Påstanden om for sen reklamasjon bestrides av boligkjøperne:

«Grunnet den da pågående pandemien, hadde saksøkte anmodet saksøkerne om å avvente å inngi reklamasjoner til ettårsbefaringen. I forbindelse med ettårsbefaring i parkeringsanlegget 1. september 2021 ble det reklamert på parkeringsplassene på vegne av samtlige saksøkere», skriver Ole Tokvam i sitt sluttinnlegg.

Det er satt av syv dager i Oslo tingrett til behandlingen av saken.

Powered by Labrador CMS