FJORDUTSIKT: Alle boligene skulle få fjordutsikt.
FJORDUTSIKT: Alle boligene skulle få fjordutsikt.

Får ikke bygge disse eneboligene (+)

Plan- og bygningsetaten sier nei til dette prosjektet i Oslo vest fordi det er i strid med reguleringen.

Publisert Sist oppdatert

I mars sendte Arcasa Arkitekter søknad om rammetillatelse for Solskinnsveien 17 på Smestad i Oslo vest. Der fremgikk det at AS Naturbetong ønsker å rive eksisterende bebyggelse og oppføre seks eneboliger med underliggende garasje med boder.

– Ut fra reetablert terreng er det plassert og organisert seks eneboliger på tomten med tilhørende p-kjeller og utomhusområder. Eneboligene er plassert på forskjellige koter som følger terrenget naturlig, og tilpasser seg godt omkringliggende bebyggelse, skrev arkitektselskapet i søknaden.

Bebyggelsen ble foreslått organisert rundt et åpent og lyst tun mot sørvest, med siktlinjer mellom byggene fra tunet og fra omkringliggende bebyggelse. De bakre byggene ser også over de fremre byggene mot nordvest.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.