RIVES? Paleet parkeingshus kan bli revet til fordel for et nytt kontorbygg.
RIVES? Paleet parkeingshus kan bli revet til fordel for et nytt kontorbygg.

Vil ha kamp om parkeringshuset i Kvadraturen

En gruppe arkitekter mener Bane NOR Eiendoms forslag om å rive Paleet parkeringshus er elendig utfra et miljøperspektiv. Men får klart svar fra Bane NOR Eiendom-sjefen Jon-Erik Lunøe.

Publisert

Det var i Arkitektnytt at seniorarkitekt M.Arch Gunnar Rogne fyret løs mot Bane NOR Eiendom og deres planer om å rive parkeringsbygget Paleet i Strandgaten 19 i Kvadraturen for å sette opp et nytt kontorbygg.

Gunnar Aasen Rogne
Gunnar Aasen Rogne

«Om Bane Nor Eiendom meiner noko meir enn tomme løfter med dei fem bærekraftsmål til FN og dei 20 strakstiltaka i Grønn Byggallianse så kan de ikkje gjennomføre riving og nybygg av Paleet», skrev Rogne i et åpent brev til statsforetaket og stilte spørsmål til styreleder Gorm Frimannslund:

«Meiner Bane Nor Eiendom at Noreg skal følge Paris-avtalen? Ved å signere Paris-avtalen har Noreg forplikta seg til å redusere utsleppa innan 10-30 år. Ein kan rekne seg fram til ein mogleg klimagevinst for riving og nybygg i Paleet parkeringshus, men den kjem først om 60 år. Det er 30-50 år for seint. Om Bane Nor Eiendom meiner noko meir enn tomme løfter med dei fem bærekraftsmål til FN og dei 20 strakstiltaka i Grønn Byggallianse så kan de ikkje gjennomføre riving og nybygg av Paleet».

Rogne har sammen med Bjarne Asp etablert Alternative Arkitekter, som har som mandat å foreslå et alternativ når noen kommer med et forslag om dårlig arkitektur.

Bane NOR Eiendom svarer

Nå svarer adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom at han er enig med Rogne om at ombruk og gjenbruk er det beste for at man skal nå nødvendige bærekraftsmål. Men han legger til at det er ingen regel uten unntak.

«Å bytte et parkeringshus som oppfordrer til bilkjøring med kontorer og butikker alle kan reise kollektivt til, er et sånt unntak. Strandgata 19 er et bygg som er totalt uhensiktsmessig å fortsette å bruke, med mindre du mener det er riktig å fortsatt legge til rette for 400 biler i et parkeringshus i et område med for mange biler?», skriver Lunøe i svaret.

Han mener det bør jobbes for at flere får anledning til å jobbe tett ved Norges største togstasjon og legger til at Paleet parkeringshus, med sine halvhøyder, ramper og lav takhøyde ikke fungerer til noe annet enn bilparkering.

«Det beste vi kan gjøre er å gjenbruke noe av bæresystemet i betong, og det planlegger vi å få til. Et framtidig bygg vil kunne bygges med lavere utslipp i byggefasen med bæresystem i en kombinasjon av gjenbruk av nytt og gammelt, sammen med lavkarbonbetong og massivtre. I tillegg kommer veldig lavt energibehov så fort bygget er i bruk.

Jon-Erik Lunøe.
Jon-Erik Lunøe.

I fremtidens samfunn bør det legges til rette for sykkel, kollektivt og gange ved de store togstasjonene. Redusert bilbruk vil ha en høy effekt på CO2-utslipp utover bygningskonstruksjonen i et nybygg. Selv om den største klimagevinsten i det nye bygget kommer over tid, så fører det med seg en endring av vaner allerede fra den dagen bygget står ferdig. Disse vanene er vel så viktige for at vi skal ”komme oss til Paris” og er noe vi i Bane NOR Eiendom har fokus på hver dag. Det er også det Oslo kommunes politikere vedtok for området da de tok med Strandgata 19 i områdereguleringen», skriver Lunøe i svaret til Gunnar Rogne.

Powered by Labrador CMS